Blog

Optymalizacja księgowań

24.07.2015
Rafał Michniewicz
Partner w MDDP Outsourcing

Księgowania, zwłaszcza przy większej ilości transakcji w danej spółce, są do siebie często bardzo podobne. W większości spółek z sektora MŚP po zebraniu wszystkich księgowań można wyodrębnić kilkadziesiąt najczęściej występujących rodzajów księgowań, które stanowią znakomitą większość wolumenu. Księgowanie ich, za każdym razem w manualny sposób jest nieefektywne oraz niesie za sobą duże ryzyko błędów. Istnieje kilka sposobów automatyzacji tychże najczęściej występujących księgowań, a jednym z nich są schematy księgowania.

Schemat księgowania jest najczęściej systemowym sposobem księgowania przygotowanym w ustrukturyzowany sposób. W przeciwieństwie do księgowań wykonywanych ręcznie, umożliwia automatyczny wybór wybranych informacji w trakcie procesu księgowania. Dzięki temu schematy:

  • przyspieszają znacząco pracę – księgowy nie musi wpisywać wszystkich wymaganych danych ręcznie (np. kont),
  • zmniejszają ryzyko błędu – część danych jest zablokowana do edycji księgowego (np. konta dt), część jest prezentowana w formie podpowiedzi czy sugestii (np. konta ct),
  • zapewniają większą jednorodność księgowań – cześć danych (np. opisy) przygotowana jest wg z góry zaplanowanego wzorca.

W bardziej zaawansowanych schematach księgowania istnieje możliwość budowania warunków (tj. jeżeli jedne dane są wprowadzone w określonych warunkach inne uzupełniane są automatycznie), dokonywania alokacji transakcji na odpowiednie wymiary księgowe, etc.