Blog

Organizacja pracy działu finansowo-księgowego

02.03.2018
Organizacja pracy działu finansowo-księgowego

Zakładając firmę, przedsiębiorca staje przed wieloma wyzwaniami i obowiązkami. Szczególnie kłopotliwe okazuje się zorganizowanie działu finansowo-księgowego, którego prowadzenie wiąże się z wykonywaniem ważnych zadań narzuconych przepisami podatkowymi i rachunkowymi.

To właśnie ten obszar w strukturze każdej firmy jest odpowiedzialny za poprawność rozliczeń, a także rejestruje wszelkie zdarzenia finansowe i gromadzi informacje na temat kondycji firmy. Jest to więc bardzo ważny dział, którego stworzenie i prowadzenie wymaga odpowiednich narzędzi oraz wiedzy.


Efektywna praca działu księgowego

Tak naprawdę nie da się wyznaczyć jednego, uniwersalnego schematu organizacji księgowości w firmie. Jej funkcjonowanie uzależnione jest bowiem od wielkości firmy, branży, w której działa i charakteru pracy przedsiębiorstwa. Organizacja pracy, ilość zatrudnionego personelu w dziale, a nawet czas pracy poszczególnych osób są zależne od jakości i ilości przetwarzanych dokumentów.

Przed przystąpieniem do tworzenia działu finansowo-księgowego należy więc dokonać analizy struktury dokumentów, które będą znajdować się w firmowym obiegu, i które firma będzie musiała księgować. Próba oszacowania czasochłonności tych procesów oraz ich trudności da nam wstępne informacje dotyczące potrzeb przedsiębiorstwa. W tym miejscu warto rozważyć także, w jaki sposób można zwiększyć efektywność pracy księgowości. Można np.:

  • zdecydować się na faktury zbiorcze (a nie jednorazowe),
  • wprowadzać systemy do identyfikacji masowych płatności i automatycznego księgowania.

Podczas budowy działu księgowości warto sięgnąć po doradztwo profesjonalnej firmy zajmującej się rachunkowością. W MDDP Outsourcing pomagamy przedsiębiorcom zorganizować optymalny system pracy działu finansowego lub przejmujemy ten obowiązek na siebie w ramach outsourcingu usług księgowych oraz obsługi kadrowej przedsiębiorstw.