Blog

Outsourcing usług księgowych szansą na oszczędności w firmie

16.05.2024

Nazwa outsourcing pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem od trzech słów: outside-resource-using. Oznacza ona korzystanie z zewnętrznych źródeł. Zatem outsourcing polega na zlecaniu poszczególnych procesów biznesowych podmiotom zewnętrznym.

Choć głównymi obszarami, wokół których skupia się outsourcing, są informatyka, funkcje kadrowe, szkolenia, rekrutacja pracowników, obsługa klienta, operacje pomocnicze i logistyka, w rzeczywistości zakres zlecanych procesów zależy wyłącznie od zapotrzebowania firmy, która by lepiej skupić się na meritum swojej działalności, potrzebuje wsparcia firmy zewnętrznej, specjalizującej się w danej dziedzinie. Jednym z obszarów działalności przedsiębiorstw, najczęściej zlecanym firmom zewnętrznym są usługi księgowe. Outsourcing księgowy niesie ze sobą wiele korzyści, szczególnie opłacalny jest dla małych i średnich firm, dla których prowadzenie własnego działu księgowości byłoby nierentowne.

OUTSOURCING ŹRÓDŁEM OSZCZĘDNOŚCI

Outsourcing księgowy to dla firmy, przede wszystkim, obniżenie kosztów prowadzenia działalności. Zlecając szereg usług księgowych zewnętrznemu podmiotowi, przedsiębiorca nie musi inwestować w zakup narzędzi niezbędnych do prowadzenia własnego działu księgowego. Pozbywa się tym samym potrzeby wdawania pieniędzy na sprzęt komputerowy, systemu operacyjnego, programów użytkowych i zabezpieczających oraz specjalistycznego oprogramowania księgowo-kadrowego. Nawiązując współpracę z firmą outsourcingową, nie interesują nas też koszty personalne, związane z pensją księgowego, jego składkami (zdrowotną i ubezpieczeniową), czy szkoleniami. Outsourcing pozwala zniwelować również koszty logistyczne przeznaczane na zakup artykułów biurowych,  utrzymaniem powierzchni służącej do przechowywania dokumentacji księgowej i kadrowo-płacowej (zarówno przestrzeni fizycznej, jak i wirtualnej) i ich obiegu. Decydując się na outsourcing księgowości,  przedsiębiorca ponosi stałe, zryczałtowane, miesięczne opłaty, które może wliczyć w koszty prowadzenia swojej działalności. Korzystanie z usług firm zmniejsza również ryzyko kar finansowych nałożonych na firmę z powodu nieprawidłowości w księgowości przedsiębiorstwa. Choć pomyłki w wykonaniu firmy outsourcingowej wydają się być mało prawdopodobne, to jeśli do nich dojdzie, odpowiedzialność finansowa za nie spada na biuro księgowe, z którego usług korzystamy.

KORZYŚCI Z OUTSOURCINGU

Głównymi korzyściami płynącymi z outsourcingu usług księgowych jest m.in.:

  • umożliwienie koncentracji na podstawowych celach działalności,
  • utrzymanie niższego poziomu zatrudnienia, zapewniając jednocześnie wykwalifikowany personel dla zadań podstawowych,
  • zapewnienie najwyższej jakości usług na podstawie doświadczenia oraz specjalizację firm je świadczących,
  • zmniejszenie nakładów inwestycyjne na utrzymywanie bazy technicznej i organizacyjnej powierzonych zadań,

Więcej na ten temat przeczytają Państwo w opublikowanym jakiś czas temu materiale 5 zalet outsourcingu księgowości.

 

Autor: Natalia Pietrasik, księgowa w warszawskim biurze MDDP Outsourcing

 

Źródła:

https://www.mddp-outsourcing.pl/outsourcing-uslug-ksiegowych-szansa-na-oszczednosci-w-firmie/