Blog

Paczki na Dzień Dziecka od Pracodawcy. Zasady przyznawania? 

29.05.2024

Z okazji Dnia Dziecka wielu pracodawców decyduje się na przygotowanie paczek dla dzieci swoich pracowników. Jest to gest, który nie tylko przynosi radość najmłodszym, ale także buduje pozytywne relacje w miejscu pracy. Paczki te mogą być finansowane z różnych źródeł, a każde z nich rządzi się swoimi zasadami. Przyjrzyjmy się bliżej, jak działają te mechanizmy. 

Cele Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) powstał, aby finansować działalność socjalną na rzecz osób uprawnionych do korzystania z niego. Przepisy określają, że działalnością socjalną są usługi świadczone przez pracodawców, w tym pomoc materialna — rzeczowa lub finansowa. Beneficjentami funduszu są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści — byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał prawo do korzystania z funduszu w regulaminie ZFŚS. 

Konieczny regulamin ZFŚS 

Pracodawcy, którzy utworzyli ZFŚS, muszą opracować regulamin zarządzania środkami tego funduszu. Regulamin ten określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.   

Regulamin powinien wskazywać, kto jest uprawniony do korzystania z funduszu oraz precyzować cele, na które przeznaczane są środki. Muszą być także opisane zasady przyznawania pomocy, np. paczek dla dzieci. Jasne zasady pozwalają na transparentne i sprawiedliwe rozdysponowanie środków. 

Kryterium socjalne 

Przy przyznawaniu ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat z ZFŚS, konieczne jest uwzględnienie kryterium socjalnego. Oznacza to, że pomoc zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. W praktyce oznacza to, że paczki mogą mieć różną wartość w zależności od potrzeb rodzinnych i materialnych pracowników. 

Aby skutecznie uwzględniać kryterium socjalne, pracodawcy muszą znać sytuację życiową swoich pracowników. Zbierają te informacje poprzez oświadczenia i mogą wymagać dodatkowej dokumentacji potwierdzającej stan rzeczy. Dzięki temu pomoc trafia tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. 

Paczki finansowane ze środków obrotowych 

Nie wszyscy pracodawcy mają obowiązek tworzenia ZFŚS. Jednak nawet w takich przypadkach, mogą oni decydować się na przygotowanie paczek dla dzieci pracowników, finansując je ze środków obrotowych firmy.  

Jeśli paczki są finansowane z takich środków, nie można uzależniać ich przyznawania ani wartości od sytuacji życiowej, rodzinnej czy materialnej pracowników. Oznacza to, że wszystkie dzieci pracowników otrzymują paczki o tej samej wartości. Jest to bardziej jednolity sposób nagradzania, który sprawia, że każdy pracownik czuje się równie doceniony. 

Podsumowanie

Przyznawanie paczek dla dzieci pracowników z okazji Dnia Dziecka to wspaniały gest, który doceniają zarówno pracownicy, jak i ich rodziny. Zasady przyznawania paczek zależą jednak od źródła ich finansowania. Przy finansowaniu z ZFŚS, konieczne jest uwzględnienie kryterium socjalnego, a regulamin funduszu musi precyzyjnie opisywać zasady rozdysponowania środków. Natomiast paczki finansowane ze środków obrotowych muszą być jednakowej wartości dla wszystkich pracowników, bez względu na ich sytuację życiową. 

Takie inicjatywy zbliżają pracowników do pracodawców, budują dobrą atmosferę w firmie i pokazują, że pracodawca dba o swoich ludzi nie tylko w sferze zawodowej, ale także osobistej. 

 

Autor: Iwona Ślaska — HR Manager w MDDP Outsourcing