Blog

Polski Ład 2.0. Zamiana ryczałtu na skalę

06.07.2022
Polski Ład 2.0. Zamiana ryczałtu na skalę

Dnia 13 maja 2022 r. trafił do Senatu projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw tzw. Polski Ład 2.0. Nowelizacja ustawy zakłada szereg zmian w opodatkowaniu osób fizycznych, które mają na celu doprecyzować dotychczasowe przepisy oraz wprowadzić korzystne rozwiązania dla tej grupy podatników, która straciła na reformie podatkowej wprowadzonej od 1 stycznia 2022 r.

Wśród projektowanych zmian od 1 lipca 2022r. ma być możliwość zamiany ryczałtu ewidencjonowanego na skalę podatkową. Wprowadzenie tego rozwiązania jest spowodowane obniżeniem w trakcie roku podatkowego stawki podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników rozliczających się na skali.


Modyfikacja skali podatkowej

Planowana obniżka stawki podatku dochodowego PIT z 17% do 12% w I progu skali podatkowej (do 120 000 zł.) będzie dotyczyć pracowników, zleceniobiorców, emerytów, rencistów i przedsiębiorców opodatkowanych skalą podatkową.

Zgodnie z projektem ustawy PIT również ryczałtowcy będą mogli zdecydować czy chcą przejść na skalę podatkową w 2022r. zgodnie ze swoimi preferencjami, o ile okaże się do dla nich korzystniejsze fiskalnie.


Możliwość zmiany formy opodatkowania za 2022r.

Przewiduje się, że ryczałtowcy będą mieć możliwość wyboru skali podatkowej w 2022 r.:

  • za cały 2022 r. – poprzez złożenie deklaracji PIT-36 za 2022 r. po zakończonym roku podatkowym 2022 r., lub
  • za okres lipiec-grudzień 2022 r. – poprzez złożenie oświadczenia o zmianie formy opodatkowania właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego do 22 sierpnia 2022 r.. W takim przypadku podatnicy będą mogli za I półrocze korzystać z opodatkowania ryczałtem, zaś przez II półrocze ze skali podatkowej. Natomiast po zakończonym roku powinni złożyć dwie deklaracje roczne tj. PIT-28 i PIT36.

Jednak w przypadku wyboru formy opodatkowania na 2023 r. podatnicy powinni pamiętać o tym, aby do 20 lutego 2023 r. (lub 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnęli pierwszy przychód w 2023 r.) dokonać odpowiedniego zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym.


Termin rozliczenia podatkowego za 2022 r.

Resort finansów planuje ujednolicić termin rozliczeń podatkowych za 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. dla wszystkich podatników niezależnie od formy opodatkowania.

Dzięki tej zmianie ryczałtowcy zyskają więcej czasu na złożenie zeznania rocznego do Urzędu Skarbowego. Dotychczas obowiązywał ich termin wysyłki deklaracji do dnia 28 lutego następującego po roku podatkowym.


Korzyści ze przejścia na skalę podatkową

Podatnicy dokonujący rozliczeń podatkowych na zasadach ogólnych mogą korzystać z wielu preferencji podatkowych. Należą do nich m.in.: wspólne rozliczenie z małżonkiem, ulga prorodzinna (tzw. na dzieci), które przy ryczałcie nie są możliwe.

Polski Ład 2.0 zakłada również przywrócenie możliwości rozliczenia rodzica samotnie wychowującego dzieci przy skali podatkowej.

Mimo, że nowelizacja Polskiego Ładu ma wejść w życie 1 lipca 2022, to ma obowiązywać wstecznie od 1 stycznia 2022 r.. W związku z tym, przedsiębiorcy na ryczałcie powinni gromadzić dokumentację kosztową na wszelki wypadek przy zmianie ryczałtu na skalę podatkową. Dzięki temu po zakończeniu roku 2022 ryczałtowcy będą mogli oszacować bardziej opłacalną dla siebie formę opodatkowania i dokonać właściwego rozliczenia rocznego.

Autor: Katarzyna Cieślak, Samodzielna Starsza Księgowa w  MDDP Outsourcing.