Blog

Polski Ład- czy składając korektę unikniesz kary?

29.11.2021
Czy składając korektę unikniesz kary?

Od nowego roku, w ramach projektu Polski Ład, planowane są zmiany w kodeksie karnym skarbowym w zakresie art. 16a. Ustawa wprowadza dwie zasadnicze zmiany, które znacząco zmodyfikują obowiązującą do tej pory praktykę w rozliczeniach podatku od towarów i usług.

Szczegóły zmian w kodeksie karnym skarbowym

Pierwsza wprowadzona zmiana jest zmianą na korzyść podatnika. Będzie ona powodować od nowego roku, że podatnik składający korektę JPK dotyczącą części ewidencyjnej, nie będzie musiał sporządzać tzw. „czynnego żalu”, aby uniknąć kary. Obecnie każda korekta części ewidencyjnej JPK_V7 dotycząca okresu od 10.2020 roku wymaga złożenia czynnego żalu do Urzędu Skarbowego. Jest to dość problematyczne w przypadku spółek często korygujących swoje rozliczenia.

Ustawodawca wprowadza również art.16a ust.3: Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli przed złożeniem korekty deklaracji lub księgi wszczęto postępowanie przygotowawcze o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe lub ujawniono w toku toczącego się postępowania przygotowawczego to przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Co to oznacza dla podatnika? Od nowego roku przedsiębiorca składając korektę JPK nie będzie miał pewności czy korekta uchroni go od odpowiedzialności karnej, nawet w przypadku złożenia czynnego żalu. W momencie składania korekty nie będzie wiedział, czy w jego sprawie nie toczy się postępowanie przygotowawcze. Może więc dojść do sytuacji, w której podatnik złoży korektę deklaracji lub JPK, opłaci zaległość podatkową nie wiedząc o wszczętym postępowaniu przygotowawczym w jego sprawie i zostanie ukarany zgodnie z kodeksem karnym skarbowym.

W tym momencie skuteczne złożenie korekty powoduje, że organ podatkowy nie może wszcząć postępowania w sprawie tego podatnika. Ponadto, jeśli postępowanie jest w trakcie, a podatnik złoży skuteczną korektę, postępowanie to jest umarzane.

Od nowego roku istotne zatem stanie się to jak szybko podatnik skoryguje nieprawidłowo złożoną deklarację lub JPK. Bardzo ważne staje się to, aby korekty dokonał przed wszczęciem przez organ podatkowy postępowania przygotowawczego o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Niewątpliwie po wejściu nowych przepisów organy podatkowe częściej będą karać podatników, szczególnie tych, którzy zwlekają ze skorygowaniem błędnie złożonych deklaracji lub plików JPK.

Autor: Aneta Żelisko, Specjalista ds. VAT w MDDP Outsourcing.