Blog

Polski Ład: ulga dla klasy średniej kłopotem płatnika

10.01.2022
ulga dla klasy średniej

Od 01.01.2022 została wprowadzona ulga dla klasy średniej, aby złagodzić skutki likwidacji możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Ulga została przygotowana dla określonej grupy podatników rozliczających się według skali podatkowej zgodnie z art. 27 ustawy o podatku od osób fizycznych. Nowa preferencja podatkowa będzie podlegała odliczeniu od dochodu.

Na wprowadzonej zmianie skorzystają głównie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Niestety osoby na umowie o dzieło i zleceniobiorcy nie będą uprawnieni do skorzystania z powyższej ulgi, co przełoży się negatywnie na ich kwoty do wypłaty. Dla zobrazowania sytuacji, osoba uzyskująca przychód w wysokości 8000 zł brutto z umowy zlecenia/umowy o dzieło otrzyma mniejsze wynagrodzenie niż etatowiec.

Warunki stosowania ulgi dla klasy średniej

Do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został wprowadzony art. 26 ust. 4b, zgodnie z którym ulga dla klasy średniej będzie zmienna i uzależniona od wysokości dochodu na określonym poziomie w skali roku według wzoru:

  • I próg przychodów – 68 412 zł – 102 588 zł , wtedy  ulga = (przychód x 6,68% – 4566 zł)/ 17%
  • II próg przychodów – 102 589 zł – 133 692 zł, wtedy  ulga = (przychód x (-7,35%) + 9829 zł)/ 17%

Miesięczna kwota ulgi będzie wyliczana w następujący sposób:

  • I próg przychodów  – 5701 zł – 8549 zł, wtedy ulga = (przychód x 6,68% – 380,50 zł)/ 17%
  • II próg przychodów – 8549,01 zł – 11 141 zł, wtedy ulga = (przychód x (- 7,35%) + 819,08 zł)/ 17%

Dochód miesięczny pracownika powinien kształtować się w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł brutto. To oznacza, że osoby zarabiające poniżej I progu i powyżej II progu nie będą mogły skorzystać z ulgi dla klasy średniej.

Kiedy można skorzystać z preferencji podatkowej?

Odliczenia kwoty ulgi można dokonać w następującym momencie:

  • W rozliczeniu miesięcznym – o ile pracodawca uzna, że dochód miesięczny pracownika spełnia warunki stosowania ulgi przewidzianej dla właściwego poziomu dochodu. Pracodawca nie ma obowiązku informować pracownika, że jego podstawa opodatkowania jest pomniejszona o ulgę. Po stronie pracownika powinna być kontrola wszystkich źródeł przychodów, ponieważ ma to wpływ na możliwość stosowania ulgi dla klasy średniej. Wynika to z faktu, że płatnik w kalkulacji przychodu będzie uwzględniał wyłącznie wynagrodzenia rozliczane i wypłacane swoim pracownikom.
  • W rozliczeniu rocznym – o ile pracownik złoży wniosek o rezygnację z ulgi w trakcie roku podatkowego, wtedy samodzielnie dokona jej rozliczenia w zeznaniu podatkowym. Oświadczenie o rezygnacji z ulgi powinno być co roku składane do pracodawcy.

Problemy praktyczne przy stosowaniu ulgi dla klasy średniej

Największym problemem przy tej preferencji podatkowej  może być konieczność dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym po przekroczeniu przychodu z przedziału 68 412 – 133 692 zł. Ma to szczególne znaczenie u osób, które:

  • otrzymują w ciągu roku nieoczekiwane premie i nagrody bądź podwyżki,
  • zmieniają pracę w trakcie roku i nie są w stanie przewidzieć łącznej wysokości przychodu,
  • tracą nagle źródło przychodu i nie osiągną dolnego progu przychodów.

Większość pracodawców będzie rekomendować swoim pracownikom składanie wniosku o nieodliczanie ulgi dla klasy średniej w trakcie roku. Dzięki temu po zakończeniu roku może być mniej odczuwalne rozliczenie podatkowe z Fiskusem. Jednak trzeba liczyć się z tym, że wynagrodzenie miesięczne będzie niższe.

Autor: Katarzyna Cieślak, Samodzielny Starszy Księgowy w warszawskim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing.

Więcej na temat Polskiego Ładu.

Zapytaj o pełną ofertę