Blog

Polski Ład: zmiany w wynagrodzeniach od 1 lipca 2022

02.08.2022
Polski Ład: zmiany w wynagrodzeniach od 1 lipca 2022

Zgodnie z założeniami ustawodawcy, Polski Ład miał niwelować nierówności społeczne i wyrównywać dysproporcje na rynku płac. Jak już wiemy, ambitne założenia niekoniecznie przełożyły się na efekty odczuwalne w wynagrodzeniach. Stąd kolejne nowelizacje i zmiany, w tym ta najważniejsza, która weszła w życie od 1 lipca 2022. Co nas czeka?

Z początkiem 2022 roku Polski Ład wprowadził:

  • kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł,
  • II próg podatkowy do 120 000 zł,
  • brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej 
  • tzw. ulgę dla klasy średniej (dla osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających miesięczny przychód od 5 701 zł do 11 141 zł brutto).

Już od początku roku rząd serwuje nam jednak zmiany w tych rozwiązaniach. Po „lutowych rewolucjach” w Polskim Ładzie, czekają nas „lipcowe”.

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 lipca 2022 r.

Oto 7 najważniejszych zmian, jakie weszły w życie od 1 lipca 2022 i które mają wpływ na wysokość wynagrodzeń:

  1. Stawka podatku PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej została obniżona z 17% na 12%.
  • Utrzymana w mocy pozostaje kwota wolna od podatku, czyli 30 000 zł. Oznacza to wprost, że zdecydowana większość polskich podatników (czyli rozliczający się według skali) nie zapłaci podatku, jeśli nie przekroczy 30 000 zł dochodu w skali rocznej.
  • Miesięczna stawka zmniejszająca podatek PIT wynosi teraz 300 zł  (30 000 zł x 12% = 3600 zł / 12 = 300 zł). To konsekwencja utrzymania kwoty wolnej przy zmniejszeniu podatku PIT do 12 %.  Dotychczas stawkę wyliczaliśmy według wzoru 17% x 30 000 = 5100 zł. Obecnie, jak wspomnieliśmy wyżej, będzie to 12% x 30 000.
  • Uchylony zostaje podwójny obowiązek wyliczania zaliczek za 2022 rok – obowiązywać zacznie jednolity system naliczania podatku. Wcześniej pracodawca zobligowany był do tego, aby zaliczki na podatek wyliczać zarówno według przepisów sprzed 1 stycznia 2022, jak również obowiązujących po wejściu w życie Polskiego Ładu oraz aby potrącać zaliczki w tym wariancie, który był niższy. Od 1 lipca 2022 wszystkich obowiązuje już jednolity system.
  • Powrót do możliwości wspólnego rozliczania PIT z dzieckiem przez samotnych rodziców. To odpowiedź na apel środowisk rodzicielskich, które mocno krytykowały narzucone Polskim Ładem rozwiązania (chodziło o likwidację możliwości rozliczania PIT wspólnie z dzieckiem, a zastąpienie jej ulgą w stałej kwocie 1 500 zł).

Polski Ład nie jest (i nie był od samego początku) projektem kompletnym i skończonym. Cały czas podlega różnym zmianom, w tym także tym „wywalczonym” przez różne grupy społeczne. Znikają kontrowersyjne ulgi, np. dla klasy średniej czy osób samotnie wychowujących dzieci (które okazały się kompletnie niekorzystne dla wielu osób).

Pod Redakcją: Edyta Stolarek, Senior Payroll Manager w MDDP Outsourcing.