Blog

Postępowanie upadłościowe – dlaczego warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego?

12.08.2019
postepowanie_upadlosciowe__dlaczego_warto_skorzystac_z_pomocy_biura_rachunkowego

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem niewypłacalności firmy. W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien przeprowadzić postępowanie upadłościowe regulowane Ustawą z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

Aby mieć pewność, że wszelkie procedury zostały przeprowadzone zgodnie z literą prawa, warto skorzystać z pomocy podmiotów świadczących usługi księgowe dla firm.

Pomoc biura rachunkowego przy postępowaniu upadłościowym

Postępowanie upadłościowe wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wielu procesów, które mają zabezpieczyć interesy kontrahentów współpracujących z przedsiębiorstwem o złej kondycji finansowej. Działania te zmierzają również do podtrzymania – jeśli to możliwe – zdolności produkcyjnych i miejsc pracy w takiej firmie.

Aby móc przystąpić do postępowania upadłościowego, konieczne jest opracowanie i złożenie w sądzie specjalnego wniosku zgodnego z wymogami formalnymi pisma procesowego. Przedsiębiorstwo postawione w stan upadłości jest zobowiązane do stworzenia odpowiedniej rezerwy, która ma na celu pokrycie prognozowanych kosztów i strat spowodowanych niemożnością prowadzenia dalszej działalności.

Przejście w stan upadłości wymaga również spełnienia szeregu czynności księgowych. Warto skorzystać w takiej sytuacji z księgowości dla firm. Biuro rachunkowe przygotuje kompleksową dokumentację i dopełni wszystkich formalności. Ogłoszenie upadłości wiąże się między innymi z koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych i przygotowaniem specjalnego. Wcześniej potrzebna jest inwentaryzacja, wycena aktywów oraz utworzenie rezerw. W przygotowanym bilansie pracownik doradztwa księgowego wykona rachunek zysków i strat potrzebny do przeprowadzenia postępowania.

Pomoc zewnętrznej księgowości dla firm może znacząco ograniczyć udział przedsiębiorcy w przykrym i trudnym dla niego postępowaniu upadłościowym. W przypadku konieczności likwidacji majątku biuro rachunkowe może przejąć na siebie wszelkie kontakty z syndykiem i obieg niezbędnych dokumentów takich jak księgi rachunkowe czy ewidencja do celów podatkowych.

Skorzystanie z pomocy biura rachunkowego przy postępowaniu upadłościowym znacznie ogranicza stres właściciela firmy, który może powierzyć obowiązek przeprowadzenia procedury pracownikom księgowości zewnętrznej. Doświadczeni specjaliści rzetelnie i terminowo uporają się z niezbędnymi formalnościami, pomagając sprawnie przeprowadzić postępowanie upadłościowe.