Blog

Praktyki w MDDP Outsourcing

18.02.2014
Blog - Aktualności MDDP Outsourcing

Oferujemy program praktyk, trwający dowolny czas, do indywidualnego ustalenia ze Studentem.

Z zasady jest to okres 3 miesięcy. Dla najlepszych Praktykantów oferujemy możliwość stałego zatrudnienia po zakończeniu okresu praktyk.Praktyki odbywają się według przyjętego planu, pod nadzorem Opiekuna.

Plan praktyk został opracowany w sposób umożliwiający poznanie Praktykantowi systemu rachunkowości w spółce (Klienta), począwszy od rejestracji dokumentów księgowych, poprzez zagadnienia dot. płatności oraz ewidencji dokumentów kosztowych i sprzedażowych, kończąc na księdze głównej, sprawozdawczości finansowej, raportowaniu zarządczym i podatkach.

Kandydatów uprzejmie prosimy o składanie aplikacji poprzez zakładkę Kontakt