Blog

Przelewy w outsourcingu

27.12.2023
Przelewy w outsourcingu

W obliczu rosnących wyzwań biznesowych, skuteczne zarządzanie finansami staje się kluczowym elementem sukcesu każdej firmy. Dlatego pragniemy zaprezentować Państwu jeden z  elementów naszej usługi outsourcingu finansowo-księgowego, którym jest przygotowywanie i wprowadzanie przelewów do banków.

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania swoich zobowiązań finansowych. Nieopłacenie na czas faktur, płatności podatkowych, czy innych zobowiązań wynikających z działalności przedsiębiorstwa może skutkować wstrzymaniem realizacji danej usługi, brakiem otrzymania lub wysłania towaru, a także naliczenia odsetek za zwłokę lub w ostatecznym przypadku – skierowaniem sprawy do windykacji lub przeprowadzeniem postępowania egzekucyjnego przez komornika. Jeśli zatem wciąż braku Ci czasu lub nie masz możliwości regularnego opłacania rachunków, warto rozważyć zlecenie wykonywania przelewów zewnętrznej firmie outsourcingowej. Przekazując tę odpowiedzialność doświadczonym specjalistom, zyskujesz pewność terminowej realizacji płatności. Przygotowywanie płatności przez firmę zewnętrzną daje również większy spokój i więcej czasu na skupienie się na innych aspektach działalności danego klienta.

Usługa przelewów w outsourcingu

MDDP Outsourcing specjalizuje się w obszarze kompleksowej obsługi finansów i księgowości oferując nie tylko rzetelną analizę finansową, lecz także terminowe i bezpieczne wykonywanie przelewów bankowych. Faktury w naszej firmie przechodzą przez elektroniczny obieg dokumentów, który gwarantuje bezpieczeństwo, skuteczność procesu i minimalizację ryzyka. Dzięki naszym nowoczesnym narzędziom oraz automatyzacji i robotyzacji procesów możemy szybko i bezpiecznie wprowadzać zarówno przelewy krajowe, jak i zagraniczne. Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość zlecenia pilnej płatności, która sprawdza się w nagłych sytuacjach, gdy fakturę należy opłacić szybciej, niż wskazuje na to termin zapłaty. Codzienna obsługa płatności w MDDP Outsourcing umożliwia nie tylko terminową realizację zobowiązań, ale również bieżącą kontrolę nad przepływem środków pieniężnych. Nasz doświadczony zespół specjalistów dba, aby każda transakcja była przygotowana z najwyższą starannością.

Warto pamiętać, że ostateczna odpowiedzialność za zobowiązania zawsze spoczywa na przedsiębiorcy. Zadania naszego biura mogą obejmować przygotowywanie regularnych przelewów określonych w umowie lub w trakcie trwania współpracy, ale mogą również dotyczyć tylko konkretnych rodzajów płatności, np. zapłat do ZUS-u, zobowiązań podatkowych lub wypłat wynagrodzeń dla pracowników. Ważne jest, aby umowa zawarta między klientem a firmą outsourcingową dokładnie określała warunki realizacji wybranych usług.

Nieodłącznym elementem prowadzenia usługi płatności jest nadanie osobie wprowadzającej przelewy, czyli pracownikowi działu specjalistycznego, uprawnień do logowania do bankowości elektronicznej oraz do wykonywania przelewów. Aktualnie w bankach funkcjonuje kilkustopniowy schemat akceptacji, dzięki czemu uprawnienia dla takiej osoby mogą być ograniczone i służyć wyłącznie do wprowadzania przelewów. Podpisywanie i wysyłanie przelewów jest już wtedy po stronie klienta, co nie grozi omyłkowym wysłaniem środków przez osobę przygotowującą przelew. Należy pamiętać, że firma outsourcingowa nie może realizować przelewów w imieniu klienta bez jego wiedzy i zgody, jak również o tym, że wprowadzanie przelewów przez pracowników firmy zewnętrznej nie wyklucza możliwości wprowadzenia ich samodzielnie przez klienta.

Chcemy być dla Państwa zaufanym partnerem w obszarze finansów i księgowości. Powierzenie wykonywania przelewów przez MDDP Outsourcing to gwarancja profesjonalizmu, bezpieczeństwa i terminowej realizacji płatności. Zapraszamy do kontaktu, aby poznać pełną ofertę naszych usług finansowo-księgowych i podjąć kolejny krok w kierunku efektywnego zarządzania finansami Państwa przedsiębiorstwa.

Autor: Magdalena Filipek, Ekspert Działu Rozliczeń w warszawskim biurze outsourcingowym MDDP Outsourcing