Blog

Przychody z umów z nabywcami

19.01.2016
przychody-z-umow-z-nabywcami.

Jedną z ważniejszych kwestii jest prawidłowe rozpoznawanie momentu powstawania przychodów. Prawidłowe określenie wysokości oraz momentu powstania przychodów jest niezbędne w celu ustalenia wyniku finansowego jednostki za dany rok obrotowy.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Michała Stanioszczyka.