Blog

Przygotowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

12.08.2015
Aktualności - blog MDDP Outsourcing

Wielopodmiotowość firmy

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa oraz optymalizacje podatkowe często sprawiają, że firma działa poprzez wiele podmiotów prawa. Przepisy prawa w wielu wypadkach wymagają od firmy przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Także właściciele firmy często preferują analizę sytuacji majątkowej oraz wyników firmy na poziomie grupy, nie pojedynczej jednostki. W takiej sytuacji sprawozdawczość skonsolidowana staje się koniecznością.

Dowiedz się więcej jakie rozwiązania proponuje MDDP Outsourcing “Przygotowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych“.