Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Publikacje /

Aktualności

Restrukturyzacja spolki – dlaczego warto skorzystac z pomocy biura rachunkowego
Prawidłowo przeprowadzony proces restrukturyzacyjny, poprzez wdrożenie określonych procedur... Więcej

Outsourcing - nowoczesne rozwiązania

04-02-2015

Cykl życia faktury zakupowej w MŚP

Rafał Michniewicz - Partner w MDDP Outsourcing

Rafał Michniewicz

Partner w MDDP Outsourcing

 

Pomimo zmian technologicznych w programach księgowych, coraz rozsądniejszej ofercie programów do elektronicznego obiegu dokumentów oraz zmianach w przepisach prawa, w ponad 90% zbadanych przez nas przedsiębiorstw króluje tradycyjny obieg faktur zakupowych, który można podzielić na następujące etapy:

 1. Potwierdzenie zasadności wydatku (często poza jakimkolwiek systemem, nieformalnie),
 2. Odbiór faktury od kontrahenta (najcześciej recepcja),
 3. Zatwierdzenie faktury przez osobę zamawiającą,
 4. Zaksięgowanie faktury:
 • Weryfikacja/wyjaśnienie alokacji,
 • Przypisanie do odpowiednich kont,
 • Klasyfikacja podatkowa.

W wypadku 80% faktur zakupowych, proces ten mógłby zostać zasadniczo uproszczony do następujących kroków:

 1. Potwierdzenie zasadności wydatku (w systemie zamówień zintegrowanych z elektronicznym obiegiem dokumentów, wraz ze wskazaniem stosownych alokacji o ile takie występują),
 2. Odbiór faktury od kontrahenta(najcześciej recepcja),
 3. Zaksięgowanie faktury:
 • Klasyfikacja podatkowa.

Statystycznie 80% faktur zakupowych (w zależności od branży ten współczynnik może się wahać, czasem przekraczając nawet 95%) jest zgodna z zamówieniem, co oznacza że osoba zamawiająca nie musi ich fizycznie weryfikować czy zatwierdzać. Ponadto, konto czy inny rodzaj alokacji przypisany zamówieniu już na etapie jego tworzenia, zostaje automatycznie przypisany do faktury z nim uzgodnionej. W dalszej kolejności, rola księgowości sprowadza się do weryfikacji aspektów podatkowych – bez konieczności weryfikacji przez księgowość alokacji, wyboru kont, co w szczególności skraca czas potrzebny na komunikację z działami zamawiającymi. W tak zautomatyzowanym   procesie   czas   przeprocesowania  faktury   od   dnia   jej   wpłynięcia   liczy  się w  godzinach zamiast w dniach, co więcej – tworzenie rezerw na podstawie istniejących  w  systemie  zamówień oznacza realne  wynik i  nawet  w  wypadku  opóźnień w przesyłaniu faktur od kontrahentów czy chwilowych przestojów w księgowości.

Jeśli są Państwo zainteresowani wdrożeniem tego typu rozwiązań w Państwa księgowości, lub chcieliby otrzymać usługę księgową zintegrowaną z powyżej opisanymi narzędziami – zapraszamy do kontaktu.

lista publikacji