Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Publikacje /

Aktualności

Restrukturyzacja spolki – dlaczego warto skorzystac z pomocy biura rachunkowego
Prawidłowo przeprowadzony proces restrukturyzacyjny, poprzez wdrożenie określonych procedur... Więcej

Rachunkowość

21-01-2015

Zmiany w VAT 2015

 Katarzyna Zbiegień

Katarzyna Zbiegień

Kierownik w MDDP Outsourcing

 

Pomimo, że na przestrzeni ostatnich lat dokonano licznych zmian w podatku VAT, to w 2015 roku czekają nas kolejne. Część zmian jest jeszcze na etapie procesu legislacyjnego, ale niektóre obowiązują już od 1 stycznia 2015.

Mowa tutaj o rozliczaniu usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych nabywanych przez ostatecznych odbiorców. Zgodnie z ustawą o VAT świadczenie powyższych usług na rzecz niepodatników opodatkowane jest w państwie siedziby lub zamieszkania nabywcy. Oznacza to konieczność rozliczenia VAT w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a nie jak dotychczas w państwie siedziby usługodawcy. Aby nie było konieczności rejestracji do celów VAT w innych państwach członkowskich, wprowadzono system zwany małym punktem kompleksowej obsługi (MOSS –  Mini One Stop Shop), za pomocą którego firma świadcząca usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne może rozliczyć się tylko w jednym kraju członkowskim, ale według stawki podatku właściwej dla kraju odbiorcy. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że zasady fakturowania, jak i zasady powstawania obowiązku podatkowego powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi w państwie siedziby nabywcy.

Już od października 2014 roku można rejestrować się w MOSS. Trzeba w tym celu złożyć zgłoszenie rejestracyjne drogą elektroniczną do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście. Deklaracja zawierać ma informacje na temat całkowitej sprzedaży na rzecz osób fizycznych w podziale na różne państwa członkowskie. Będzie  ona  składana  kwartalnie  do  20 dnia  miesiąca  następującego po każdym kwartale, bez względu na to czy wypadnie to w sobotę lub dzień wolny od pracy. Kwoty wyrażone w deklaracji trzeba podać w euro, a przeliczenia innych walut należy dokonać według kursu wymiany  opublikowanego  przez  Europejski  Bank  Centralny w ostatnim dniu kwartału. Następnie   podatek   należy   zapłacić   na   rachunek   bankowy   Drugiego   Urzędu   Skarbowego Warszawa – Śródmieście, posługując się specjalnym numerem identyfikacyjnym, który generuje się podczas składania deklaracji. Złożona deklaracja i wpłacony podatek zostaną przekazane za pośrednictwem bezpiecznej sieci komunikacyjnej do kraju siedziby nabywcy. Jednak największą trudnością może okazać się ustalenie statusu podatkowego czy miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu nabywcy. Natomiast zaletą może być ułatwione wejście polskich firm na rynki europejskie.

Kolejne zmiany zaplanowano na 1 kwietnia 2015 roku. Mają na celu dostosowanie ustawy o VAT do prawa unijnego wynikającego z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Powszechnie jest znany mechanizm odwrotnego obciążenia, który polega na tym, że podatek VAT w zakresie niektórych towarów (wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT) rozliczany jest przez nabywcę, a nie przez sprzedawcę. Projekt ustawy zakłada rozszerzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia na następujące towary: telefony komórkowe, smartfony, laptopy, tablety, notebooki, złoto w postaci surowca lub półproduktu (o próbie co najmniej 0,325) oraz dostawy złota inwestycyjnego i blachy. Prawdopodobnie mechanizm będzie stosowany tylko wtedy, gdy odbiorcą będzie podatnik VAT czynny.

W przypadku   transakcji  objętych  mechanizmem  odwrotnego  obciążenia   mają  zostać  wprowadzone   informacje  podsumowujące w obrocie krajowym, zawierające zbiorcze informacje o dokonanych transakcjach, do których powyższy mechanizm ma zastosowanie, a podatek VAT ma być rozliczony przez nabywcę. Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika deklaracji podatkowych (miesięcznie lub kwartalnie). W przypadku stwierdzenia błędów podatnik będzie zobowiązany dokonać korekty informacji podsumowującej w obrocie krajowym.

Na działalność, każdego przedsiębiorcy składa się zarówno działalność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT, jak i działalność pozostająca poza zakresem VAT. Do tej pory podatnicy mogli odliczać VAT od zakupów związanych zarówno z jedną, jak i drugą działalnością. Proponowana zmiana ma na celu ograniczenie tej możliwości poprzez wprowadzenie proporcji, tzw. pre-współczynnika. Oznacza to, że gdy nie jest możliwe przypisanie towarów i usług w całości do działalności z zakresu VAT, podatek naliczony można odliczyć jedynie w części, którą proporcjonalnie można przypisać do działalności opodatkowanej VAT. Projekt zawiera przykładowe sposoby określania proporcji, a także wskazuje na możliwość jej ustalenia z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego. Proponowana zmiana może przynieść pewne utrudnienia dla firm, które najpierw muszą wyliczyć pre-współczynnik, a następnie dostosować system księgowy do tych zmian.

 

1 | 2   Następny »  
lista aktualności