Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Publikacje /

Aktualności

Restrukturyzacja spolki – dlaczego warto skorzystac z pomocy biura rachunkowego
Prawidłowo przeprowadzony proces restrukturyzacyjny, poprzez wdrożenie określonych procedur... Więcej

Rachunkowość

05-11-2013

Jak ewidencjonować zakup licencji?

Jednostka nabyła licencję na program komputerowy. Jak prawidłowo ująć nabycie w księgach rachunkowych spółki z o.o.? – pyta czytelnik
05-11-2013

Środki pieniężne, czeki i lokaty w sprawozdaniu

Gotówkę w kasie oraz zasoby posiadane na bieżących rachunkach bankowych wykazuje się w wartości nominalnej. W niektórych przypadkach należy pamiętać o naliczonych do dnia bilansowego odsetkach.
05-11-2013

Jakie są obowiązki związane ze sprawozdaniem finansowym?

Jakie są obowiązki związane ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień poprzedzający dzień postawienia spółki w stan likwidacji
05-11-2013

Jak ująć w księgach różnice w wartości zakupionych towarów

Jak ująć w księgach różnice w wartości zakupionych towarów (jednostka przyjmuje otrzymany towar na podstawie dokumentu magazynowego dostawcy a na fakturze wartość towaru nieco się różni).
05-11-2013

Czym różnią się rezerwy od biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów?

Ewidencja i prezentacja zobowiązań, których termin wymagalności bądź kwota nie są pewne zależy od stopnia prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz rodzaju działalności, której dotyczą.
05-11-2013

Jak przeliczać operacje w walutach obcych?

Jeżeli na dzień bilansowy dokonuje się wyceny zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie środków trwałych, które na ten dzień nie zostały oddane do użytkowania, to powstałe różnice kursowe korygują cenę nabycia bądź koszt wytworzenia.
1  « Poprzedni  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23  Następny »  25