Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Publikacje /

Aktualności

Restrukturyzacja spolki – dlaczego warto skorzystac z pomocy biura rachunkowego
Prawidłowo przeprowadzony proces restrukturyzacyjny, poprzez wdrożenie określonych procedur... Więcej

Rachunkowość

04-11-2013

Do ewidencji w zakresie rozliczania zakupu stosowane jest konto 300 lub 303

Nasza spółka zamówiła towary. Zostały one nam dostarczone, jednak nie przedłożono faktury. Przyjęliśmy je do ewidencji na podstawie dowodu
04-11-2013

Gdy spółka występuje w roli komplementariusza

Wniesienie wkładu, naliczone wynagrodzenie i jego wypłaty za prowadzenie spraw oraz należne dywidendy to operacje charakterystyczne dla uczestnika spółki komandytowej.
04-11-2013

W jaki sposób ujawniać zdarzenia po dacie bilansu?

Skutki istotnych informacji o zdarzeniach dotyczących zatwierdzonego już sprawozdania finansowego, ujmuje się w księgach roku, w którym je otrzymano.
04-11-2013

W jaki sposób wyceniać zapasy produktów

Wliczanie niewykorzystanych zdolności produkcyjnych do kosztu wytworzenia nie jest zasadne. Nie spełniają one bowiem definicji aktywów jako przyszłych wpływów korzyści ekonomicznych
04-11-2013

Za co ksiegowy może trafić do więzienia?

Grzywna lub kara pozbawienia wolności grozi między innymi za nieprowadzenie ewidencji, prowadzenie ich wbrew przepisom lub podawanie nierzetelnych danych
31-10-2013

W jaki sposób prezentować w sprawozdaniu finansowym

Rezerwę i aktywa można kompensować, jeżeli jednostka posiada tytuł uprawniający do ich jednoczesnego uwzględniania przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego.
1  « Poprzedni  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  Następny »  25