Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Publikacje /

Aktualności

Restrukturyzacja spolki – dlaczego warto skorzystac z pomocy biura rachunkowego
Prawidłowo przeprowadzony proces restrukturyzacyjny, poprzez wdrożenie określonych procedur... Więcej

Rachunkowość

31-10-2013

Kwoty pośrednio związane z działanością kompensuje się wyjątkowo

W przypadku sprzedaży środków trwałych w rachunku zysków i strat prezentuje się wynik z transakcji, w jednej pozycji
31-10-2013

Jakie znaczenie ma wycena bilansowa?

Odzwierciedleniem zasady ostrożności jest konieczność analizy utraty wartości poszczególnych składników aktywów, tworzenia rezerw, ujęcia wszystkich poniesionych kosztów oraz wyłącznie niewątpliwych przychodów.
31-10-2013

Jak zorganizować rachunkowość w związku z obowiązkiem korekty kosztów?

Nieopłacenie faktur w terminach określonych w ustawie o CIT i ustawie o PIT wymaga pomniejszenia kosztów, ale tylko tych ujętych w rachunku podatkowym.
31-10-2013

Jak zaksięgować sprzedaż maszyny?

Jeżeli środek trwały nie został całkowicie zamortyzowany, to jego nieumorzoną wartość należy odnieść w koszty, a uzyskaną cenę – w przychody.
31-10-2013

Jak uzyskać zwolnienie z odpowiedzialności?

Pracownik może nie odpowiadać za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania lub zwiększenia. Powinien wskazać np. pisemne polecenia służbowe wydane przez szefa.
31-10-2013

Jak ustalać porównywane wielkości?

Jeżeli uzyskanie korzyści ekonomicznych z tytułu aktywów nie powoduje pomniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego, to wartość podatkowa jest równa księgowej.
1  « Poprzedni  13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25  Następny »  25