Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Publikacje /

Aktualności

Restrukturyzacja spolki – dlaczego warto skorzystac z pomocy biura rachunkowego
Prawidłowo przeprowadzony proces restrukturyzacyjny, poprzez wdrożenie określonych procedur... Więcej

Rachunkowość

05-02-2013

W jaki sposób działa konto „Rozliczenie zakupu materiałów"

Konto księgowe w zespole 3 „Rozliczenie zakupu materiałów" służy do rozliczania bieżących zakupów materiałowych potrzebnych do prowadzenia działalności.
05-02-2013

Darowany komputer w pozostałych kosztach operacyjnych

Spółka X podjęła decyzję o dokonaniu darowizny komputera na rzecz stowarzyszenia Alfa. Wartość początkowa komputera wynosiła 4000 zł, dotychczasowe umorzenie 3500 zł. Jak to zdarzenie ująć w księgach rachunkowych?
05-02-2013

Kiedy odpis może być kosztem

Wierzytelność, która była uprzednio zaliczona do przychodów należnych, a jej nieściągalność została uprawdopodobniona, może pomniejszyć daninę
05-02-2013

Kapitał zakładowy zgodnie ze statutem i z rejestrem

W informacji dodatkowej należy ujawnić dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji
25-01-2013

Jak otwierać i zamykać księgi w przypadku likwidacji spółki (Gazeta Prawna 21.01.2013)

Transmed Sp. z o.o. została postawiona w stan likwidacji na podstawie uchwały wspólników. Uznali oni, że powinna ona zaprzestać działalności ze względu na niekorzystną sytuację gospodarczą.
25-01-2013

Majątek spółki w likwidacji należy wycenić w szczególny sposób (Rzeczpospolita 25.01.2012)

Jeśli jednostka nie spełnia założenia kontynuacji działalności, to wyceny aktywów trzeba dokonać po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania
1  « Poprzedni  13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25  Następny »  25