Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Publikacje /

Aktualności

Restrukturyzacja spolki – dlaczego warto skorzystac z pomocy biura rachunkowego
Prawidłowo przeprowadzony proces restrukturyzacyjny, poprzez wdrożenie określonych procedur... Więcej

Rachunkowość

25-01-2013

Jak wykazać zobowiązania wekslowe (Rzeczpospolita, 25.01.2013)

Różnica pomiędzy wyższą sumą, na którą opiewa wystawiony dokument a niższą kwotą roszczenia, którego zaspokojeniu służy, zwiększa koszty finansowe.Niektóre formy rozliczeń między przedsiębiorcami są coraz rzadziej wykorzystywane.
12-12-2012

Nie zapłacone wierzytelności - rewolucyjne zmiany CIT i VAT w 2013 r.

30 listopada 2012 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.
20-11-2012

Jak inwentaryzować kapitał zakładowy na dzień bilansowy (Gazeta Prawna 15 października 2012)

Ustawa o rachunkowości nakłada na jednostki obowiązek przeprowadzenia na dzień bilansowy inwentaryzacji wszystkich składników aktywów i pasywów.
09-11-2012

Kiedy przeprowadzić inwentaryzację zapasów przechowywanych na strzeżonym składowisku (Gazeta Prawna 8...

Spółka Alfa jest spółką produkcyjną i przechowuje swoje wyroby gotowe na strzeżonym składowisku. Ostatnia inwentaryzacja zapasów w spółce została przeprowadzona na koniec poprzedniego roku obrotowego.
05-11-2012

Nie wszyscy bez rezerw (Gazeta Prawna 5 listopada 2012)

Minister finansów zwolnił jednostki finansów publicznych z tworzenia rezerw pracowniczych. Będzie to dotyczyło po raz pierwszy sprawozdań za 2012 rok. Nie dotyczy to jednak innych podmiotów. Dlaczego muszą one tworzyć tego typu pasywa?
16-10-2012

KSR 6 jako kryterium przyjmuje rodzaj działalności (Gazeta Prawna 15 października 2012)

Rezerwy mogą istotnie wpłynąć na wynik finansowy. Często ich prawidłowe ujęcie i wycena to jeden z bardziej złożonych problemów.
1  « Poprzedni  13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25  Następny »  25