Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Publikacje /

Aktualności

Poznaj harmonogram i terminy wdrożenia PPK
Sprawdź do kiedy Twoja firma powinna przekazać pierwszą wpłatę w ramach PPK. Więcej

Rachunkowość

13-09-2012

Nieruchomości inwestycyjne - ujęcie i wycena (Gazeta Prawna 3.09.2012 r.)

Jednostka nabyła nieruchomość inwestycyjną. Jak prawidłowo ująć jej nabycie w księgach rachunkowych? Według jakich zasad wycenić tę nieruchomość na dzień bilansowy?
12-09-2012

Przepisy regulujące i wpływające na prowadzenie ksiąg rachunkowych

Przepisy regulujące i wpływające na prowadzenie ksiąg rachunkowych
10-09-2012

Ujęcie dotacji wg MSSF (Gazeta Prawna 10 września 2012)

W jaki sposób rozpoznać otrzymaną dotację w księgach rachunkowych, dokonać wyceny na dzień bilansowy i zaprezentować dotację w sprawozdaniu finansowym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?
10-09-2012

Ujęcie dotacji wg ustawy o rachunkowości ( Gazeta Prawna 10 września 2012 )

W jaki sposób rozpoznać otrzymaną dotację w księgach rachunkowych, dokonać wyceny na dzień bilansowy i zaprezentować dotację w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ustawą o rachunkowości?
03-09-2012

Weksel własny - ujęcie (Gazeta Prawna 3.09.2012 r.)

Spółka chcąc odroczyć płatności za dostawę materiałów produkcyjnych, wystawiła kontrahentowi weksel własny. Jak ująć wystawienie, dyskonto oraz wykup weksla własnego w księgach rachunkowych?
1  « Poprzedni  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24