Blog

Raport cash flow – jakie informacje możesz dzięki niemu uzyskać?

08.07.2019
raport_cash_flow__jakie_informacje_mozesz_dzieki_niemu_uzyskac

Raport cash flow jest narzędziem, które pozwala dokonać wstępnej analizy kondycji finansowej każdego przedsiębiorstwa.

Planując wykonanie rachunku przepływów pieniężnych, najlepiej zlecić to zadanie specjalistom – pracownikom biura rachunkowego świadczącego usługi księgowe w ramach business process outsourcingu. Analitycy przygotują profesjonalny dokument uwzględniający wszelkie informacje o wpływach i wydatkach firmowych.

Co zawiera raport cash flow?

Raport cash flow kompleksowo przeanalizuje przepływ pieniędzy w organizacji. Dzięki niemu łatwiej będzie ocenić, które działania przynoszą największe zyski, a który sektor generuje najwięcej kosztów i ewentualnych strat. Raport określi, czy bieżące wpływy z prowadzonej działalności są wystarczające dla finansowania podstawowych działań firmy i wskaże te obszary, które mają największe znaczenie dla kondycji przedsiębiorstwa.

W raporcie znajdą się informacje, czy na rozwój i niezbędną modernizację przeznacza się wystarczającą ilość środków. Z dokumentu można dowiedzieć się także, na ile ewentualne lokaty i inwestycje przyniosły oczekiwane korzyści, a także to w jaki sposób pozyskiwane są dodatkowe środki pieniężne przeznaczone na opłacanie działalności firmowej.

W gotowym raporcie cash flow obrót środkami finansowymi jest podzielony na trzy sektory. Pierwszy to działalność operacyjna – raport wskaże przepływy pieniężne związane z podstawową działalnością firmy (produkcja, świadczenie usług, handel). Część finansowa informuje o zwiększeniu lub zmniejszeniu firmowego kapitału. Obszar dotyczący inwestycji wskazuje, jakie nakłady przeznaczono w celu pozyskania pożądanych zasobów. Zawarte są tu wpływy i wydatki związane z zakupem czy sprzedażą trwałych aktywów firmy.

Po dokonaniu wstępnej analizy przepływów pieniężnych można przygotować tablicę dokonań finansowych przedsiębiorstwa. Dzięki możliwości zagregowania danych i ujęcia ich w różnych okresach, mamy możliwość oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dobrze przygotowany raport pomoże zachować odpowiednią płynność finansową przedsiębiorstwa i ułatwi planowanie środków przeznaczonych na jego rozwój.

Jeśli korzystasz z usług biura rachunkowego wyspecjalizowanego w prowadzeniu księgowości dla firm, zapytaj o możliwość dołączania raportu cash flow jako stałego elementu sprawozdania finansowego. Będzie on doskonałym uzupełnieniem bilansu oraz raportu zysków i strat – raport cash flow to klarowne źródło informacji o płynności finansowej i potencjale przedsiębiorstwa.