Blog

Rodzaje wpłat na mikrorachunek

31.08.2023
Rodzaje wpłat na mikrorachunek

Mikrorachunek podatkowy obowiązuje już od dwóch lat, a mimo to nie wszyscy podatnicy wiedzą, jak z niego korzystać. Jakie rodzaje wpłat na mikrorachunek wyróżniamy?  W poniższym artykule przypominamy zatem, czym jest mikrorachunek podatkowy, jakie są jego rodzaje i jak go wygenerować.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej już ponad dwa lata temu wprowadził konieczność realizacji przelewów do budżetu Państwa na tzw. mikrorachunek podatkowy (rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych). Pod koniec ubiegłego roku zostało wprowadzone nowe rozporządzenie uchylające (26 października 2022 r. rozporządzenie), które nadało nowy wymiar w realizacji przelewów na rzecz polskiego budżetu.

Indywidualny rachunek podatkowy, zwany również mikrorachunkiem podatkowym, jest to indywidualny rachunek służący do wpłat PIT, CIT oraz VAT (z pewnymi włączeniami) przez płatników i podatników do urzędu skarbowego.

Jak wygenerować indywidualny mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek można łatwo wygenerować za pomocą dostępnego na stronie rządowej generatora (https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego), podając numer NIP lub PESEL, lub otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym. Każdy podatnik lub płatnik powinien dokonywać  wymienionych wpłat już wyłącznie na dedykowany dla niego rachunek, ponieważ wcześniejsze rachunki urzędów przesłały być aktywne. Mimo iż na stornach urzędów w dalszym ciągu widnieją rachunki do dokonywania płat za PIT, CIT czy VAT, to służą one wyłącznie do wpłat osób lub podmiotów, które oczekują na nadanie numeru PESEL lub NIP.

Rodzaje mikrorachunków podatkowych

Wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, został podzielony zgodnie z rozporządzaniem na części według rodzajów podatków:

 • CIT,
 • PIT,
 • VAT,
 • danina solidarnościowa,
 • opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml,
 • opłata od środków spożywczych,
 • opłata wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych,
 • podatek od sprzedaży detalicznej,
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
 • opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym,
 • opłata za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych lub zaświadczenia (o którym mowa w art. 46. c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późniejszymi zmianami).

W wykazie znajdują się wyłącznie tytuły wpłat, które należy dokonywać na mikrorachunek. Ułatwieniem jest też fakt, że każda realizowana wpłata należności wynika z określonych deklaracji czy zeznań podatkowych. Jak możemy przeczytać w par. 2 rozporządzenia przepisy, stosuje się do płatności dokonywanych od dnia określonego w obwieszczeniu, w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Jeżeli jakiś tytuł nie widnieje w wykazie, to płatność powinna być realizowana w dotychczasowy sposób na rachunek bankowy właściwego urzędu.

Mikrorachunek ma również zastosowanie do płatności dokonywanych na rzecz organów egzekucyjnych za powstałe zadłużenie podatnika, które jest objęte tytułem wykonawczym, a ich wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego. Stanowi to spore udogodnienie w kwestii przekazywania wyegzekwowanych środków, ale też w procesie ich rozliczenia.

Warto zaznaczyć, że w wykazie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, nie zostały wymienione tytuły należności z tytułu podatku akcyzowego, mimo iż z pewnością ucieszyłoby to część podatników. Należności te, w dalszym ciągu należy regulować na konto Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.

Co zrobić, gdy jeszcze nie masz swojego mikrorachunku?

W sytuacji, gdy podatnik nie ma jeszcze swojego mikrorachunku — dokonując wpłat na rzecz urzędu skarbowego, zawsze warto sprawdzić, czy tytuł należności widnieje w wykazie, będącym załącznikiem do rozporządzenia (Załącznik), aby uniknąć sytuacji, w której wpłata na rachunek urzędu, zamiast na mikrorachunek, nie zostanie zidentyfikowana i powstanie zaległość podatkowa.

Autor: Monika Biziewska – Team Leader w katowickim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing

Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2022 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.