Blog

Rozliczanie usług ciągłych

20.04.2018
rozliczanie-uslug-ciaglych

Często zdarza się, że przedsiębiorcy, w ramach prowadzonej działalności wykonują usługi, w których nie można określić z góry momentu zakończenia wykonywanych usług.

Wszelkie usługi doradcze, usługi najmu lokalu, czy dostarczania różnego typu mediów mają charakter ciągły. W związku z tym usługodawca może mieć problemy z prawidłowym określeniem momentu powstania obowiązku podatkowego świadczonych przez niego usług.

W rozliczaniu się z usług ciągłych nie pomaga także fakt, że definicja takiej usługi nie została ujęta w ustawie o VAT. Warto więc skorzystać z pomocy firmy świadczącej usługi księgowe dla firm.

Czym jest usługa ciągła?

Choć ustawowo usługa ciągła wciąż nie doczekała się swojej definicji w świetle różnych orzeczeń sądowych wykrystalizowała się, że za taką usługę możemy uważać każdą usługę, która wykonywana jest okresowo, w której możemy określić jedynie moment rozpoczęcia jej świadczenia lecz moment jej wykonania nie może być określony w momencie jej rozpoczęcia. W trakcie trwania takiej umowy występują okresy rozliczeniowe, za częściowe wykonanie usługi, lecz co ważne wraz z zakończeniem tego okresu usługa się nie kończy. O zakończeniu umowy ciągłej świadczy rozwiązanie umowy.

Jak rozliczać usługi ciągłe?

Przy określaniu momentu powstania obowiązku podatkowego podczas świadczenia usług ciągłych, decyduje przyjęty w umowie okres rozliczeniowy. Jeśli okres świadczenia usługi ciągłej przekracza rok, to zostanie ona uznana za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia jej świadczenia. Oznacza to, że podatek VAT należny z tytułu świadczenia usług ciągłych należy wykazać co najmniej raz do roku.