Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Rozwiązania /

Aktualności

Poznaj harmonogram i terminy wdrożenia PPK
Sprawdź do kiedy Twoja firma powinna przekazać pierwszą wpłatę w ramach PPK. Więcej

Alokacja kosztów/przychodów na projekty

Łatwa alokacja kosztów projektowych

Dokumenty powinny być alokowane na projekty (mpki, wymiary, etc). Proces polega na dostarczeniu papierowej wersji dokumentu do działu, który dokonuje alokacji, a następnie na umieszczeniu rozbicia kwotowego lub procentowego na dokumencie. Następnie rozbicie to jest przepisywane przez księgowych do FK.

Narzędzie do alokacji kosztów i przychodów

Nanoszenie alokacji na projekty na papierowe dokumenty ma szereg wad – zaczynając od tego, że księgowy najczęściej powtarza czynności wykonywane przez inny dział nie dodając nic do procesu (najczęściej to działy merytoryczne bądź controlling mają wiedzę na temat alokacji i mogą zweryfikować jej poprawność) tracąc czas oraz zwiększając ryzyko popełnienia błędu. Klientom korzystającym z Flexi Workflow umożliwiamy nanoszenie alokacji bezpośrednio na dokumenty elektroniczne znajdujące się w systemie. Dzięki temu baza projektów/mpków/etc jest cały czas zgodna pomiędzy działami operacyjnymi a księgowością. Księgowy nie przepisując rozbicia nie może popełnić błędu, w systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów dostępna jest informacja, kto i kiedy dokonał rozbicia (jeżeli jest taka konieczność – wraz z uzasadnieniem), rozbicie może być weryfikowane przez kolejne osoby w organizacji Klienta według określonego klucza.

W zakresie alokacji kosztów i przychodów na projekty ekspertem MDDP Outsourcing jest:

Alokacja kosztów i przychodów projektowych | MDDP Outsourcing - Agnieszka Tyczyńska-Osińska
Agnieszka Tyczyńska-Osińska

Senior Manager | (22) 351 13 02