Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Rozwiązania /

Aktualności

Poznaj harmonogram i terminy wdrożenia PPK
Sprawdź do kiedy Twoja firma powinna przekazać pierwszą wpłatę w ramach PPK. Więcej

Elektroniczna recepcja


System obiegu dokumentów - elektroniczna recepcja

Kontrola nad prawidłowym obiegiem dokumentów wewnątrz firmy jest zagadnieniem, z którym często zmagają się firmy działające w różnych branżach. Dokumenty (faktury zakupu) trafiające na recepcję dystrybuowane są dalej do działów wewnętrznych firmy. Na etapie dystrybucji łatwo stracić orientację nad aktualnym statusem dokumentów oraz nad tym, gdzie dokładnie się one znajdują.

Obieg dokumentów w firmie to znacząca poprawa workflow

Dla Klientów korzystających z usług księgowych proponujemy przekierowanie adresu korespondencyjnego dla dokumentów księgowych na adres MDDP Outsourcing. Dzięki naszemu systemowi do elektronicznego obiegu dokumentów,  gwarantujemy,   że  dokument  po   wpłynięciu   do  MDDP   Outsourcing    zostanie    zeskanowany  i zarchiwizowany, a jego obraz zostanie zatwierdzony u Państwa tak jak do tej pory zatwierdzany był dokument papierowy – z tą różnicą że:

  • przez cały proces zatwierdzania będzie można powiedzieć gdzie (u kogo) dokument oczekuje na akceptację,
  • papierowa wersja dokumentu nigdy nie zginie.

Dla Klientów nie korzystających z naszych usług księgowych oferujemy możliwość skorzystania z elektronicznego obiegu dokumentów zarówno z recepcją po stronie Klienta, jak również z wyżej opisaną możliwością przekserowania dokumentów.

W zakresie systemu obiegu dokumentów i elektronicznej recepcji, ekspertem MDDP Outsourcing jest:

Elektroniczna recepcja | MDDP Outsourcing - Dorota Miedziocha
Dorota Miedziocha

Manager | (22) 351 13 45