Blog

Rynek NewConnect – szansa dla młodych spółek?

19.08.2019
rynek_newconnect__szansa_dla_mlodych_spolek

Początkującym przedsiębiorcom trudno jest zadebiutować na giełdzie, zwłaszcza jeżeli mają ograniczony kapitał zakładowy.

GPW ma duże wymogi formalne i obowiązki informacyjne, które mogą stanowić barierę dla młodych, dobrze zapowiadających się firm. Od 2007 roku istnieje zarządzany przez GPW alternatywny rynek – NewConnect. Wspiera on i finansuje nowe przedsiębiorstwa, w których drzemie potencjał do rozwoju.

Dla kogo jest rynek NewConnect?

NewConnect to przede wszystkim propozycja dla nowych firm informatycznych i technologicznych. Rynek ten oferuje sfinansowanie projektów, które mają duże szanse na powodzenie. Dzięki temu firma może uzyskać kapitał nawet do kilkudziesięciu milionów złotych. To doskonała alternatywa dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie spełniają warunków, by emitować akcje na GPW.

Obowiązki formalne

Obowiązki firm notowanych na NC są mniejsze w porównaniu do spółek na GPW. Wszyscy emitenci zobowiązani są do publikowania kwartalnych i rocznych raportów finansowych. W bieżących raportach spółka musi poinformować o zdarzeniach, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową organizacji. W ostatnich latach wymogi informacyjne nieco zaostrzono, np. raporty kwartalne muszą zawierać rachunek przepływów czy wykaz zmian w kapitale organizacji.

Przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku NC musi również nawiązać współpracę z firmą inwestycyjną (Autoryzowany Doradca), która pomaga spółce w czasie pierwszych 3 lat funkcjonowania na rynku oraz z podmiotem (Animator Rynku), który przez co najmniej 2 lata dba o płynność obrotu akcjami spółki wchodzącej na rynek NC.

Pomoc z zewnątrz

Wywiązanie się obowiązku informacyjnego na potrzeby rynku giełdowego nie jest łatwe. Są to często standardy, z którymi przedsiębiorcy nie mieli wcześniej styczności. W takiej sytuacji pomocny będzie outsourcing usług księgowych. Przy wyborze warto sprawdzić, czy biuro rachunkowe świadczyło wcześniej usługi księgowe dla spółek na GPW. Takie doświadczenie przełoży się na jakość sprawozdawczości na potrzeby NC.

Decydując się na skorzystanie z usług księgowych dla firm możesz liczyć również na wdrożenie systemów księgowych, które zoptymalizują wszelkie procesy związane z obowiązkami informacyjnymi narzuconymi przez rynek NC. Taka kompleksowa pomoc jest bardzo cenna dla nowych przedsiębiorców z ambitną wizją swojej firmy.

Debiut na rynku NewConnect to milowy krok dla wielu przedsiębiorstw. Raportowanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych dla takich firm to spore obciążenie. Dobrze jest więc postawić na doświadczoną firmę outsourcingową, która pomoże sprostać obowiązkom narzucanym przez rynek. Dzięki temu można skupić się na pozyskiwaniu środków i rozwijaniu własnej działalności.