Blog

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach – jakie usługi dla firm powinny się znaleźć w ofercie biura rachunkowego?

06.11.2019
biuro katowice

Katowice wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią to jeden z pięciu najważniejszych ośrodków nowoczesnych usług biznesowych w naszym kraju.

Według źródeł ABSL zlokalizowane są tu 102 centra usług BPO, SSC, IT, R&D, które należą do inwestorów z 20 państw. Poza Polską są to między innymi przedsiębiorstwa z USA, Niemiec i Francji. 

Zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług biznesowych

Według statystyk ABSL w pierwszym kwartale 2019 roku centra nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach i GZM zatrudniały 23 500 osób. Szacuje się, że w połowie przyszłego roku w branży zatrudnionych będzie tu już co najmniej 25 000 osób (w tym 20 000 w samych Katowicach). 

Warto zauważyć, że zauważalną grupę pracowników w firmach usługowych stanowią cudzoziemcy (około 6,5%, co daje ponad 1 500 osób). Najczęściej zatrudnianymi osobami są Ukraińcy, następnie Włosi, a na trzecim miejscu Francuzi. Inne kraje spośród których równie licznie zatrudniani są pracownicy to: Hiszpania, Rumunia, Grecja, Rosja, Holandia, Turcja oraz Czechy. 

Obsługa księgowa firm w Katowicach

Z uwagi na wciąż rozwijający się sektor firm wspierających biznes, obsługa księgowa firm w Katowicach powinna oferować rozszerzony zakres usług. Z uwagi na zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców w poszczególnych przedsiębiorstwach, biuro rachunkowe świadczące usługi outsourcingowe w zakresie kadr i płac w Katowicach powinno wyróżniać się doświadczeniem przy zatrudnianiu pracowników z zagranicy.

Kwestia prowadzenia kadr obcokrajowców niewiele różni się od dokumentacji jaką prowadzi się w przypadku innych, miejscowych pracowników. Należy jednak pamiętać, że jeśli umowa została zawarta w języku obcym, inne dokumenty pracownicze trzeba konsekwentnie prowadzić w tym języku. Wywołuje to potrzebę dublowania dokumentacji – prowadzonej w języku właściwym dla umowy (na potrzeby pracownika i pracodawcy) oraz w języku polskim dla władz naszego kraju. Warto również nadmienić, że coraz większa liczba firm funkcjonujących w branży usług dla biznesu oferuje możliwość współpracy B2B. Biura księgowe powinny być zatem przygotowane do obsługi i koordynowania współpracy między firmami.

Sektor nowoczesnych usług biznesowych stale się rozwija. Skuteczna obsługa księgowa firm w Katowicach powinna charakteryzować się elastycznością i umiejętnością dostosowywania swojej oferty do aktualnych potrzeb rynkowych.