Blog

Składki ZUS - dla kogo niższe składki na start ?

10.11.2015

Każda osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (gdy jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń) zobowiązana jest do opłacenia składek ZUS.

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą odprowadzać niższe składki na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy. Skorzystać z możliwości płacenia niższych składek nie mogą m.in.

  • osoby które w bieżącym bądź poprzednim roku łączył z firmą na rzecz której będą świadczyć usługi stosunek pracy,
  • osoby, które w ciągu 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia działalności prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą
  • prowadzą działalność gospodarczą, jako wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej czy wspólnicy sp. z o.o.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób w 2015 r. planujących rozpocząć działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 1750 zł (w 2015 r. jest to kwota 525,00 zł).
Oznacza to, że osoba rozpoczynająca działalność, w 2015 r. co miesiąc do ZUS na ubezpieczenia społeczne będzie przekazywać poniższe składki:

  • 102,48 zł (tj. w 2015 roku 19,52%525 zł) na ubezpieczenie emerytalne,
  • 42,00 zł (tj. w 2015 roku 8%525 zł) na ubezpieczenia rentowe,
  • 12,86 zł (tj. w 2015 roku 2,45%525 zł) na ubezpieczenie chorobowe,
  • 10,13 zł – (tj. w 2015 roku 1,93%525 zł) do 31 marca 2015 r.; 9,45 zł (tj. 1,80%) – od 1 kwietnia 2015 r. na ubezpieczenie wypadkowe – dla firm ubezpieczających nie więcej niż 9 osób).

Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne każdy przedsiębiorca ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r. wynosi 279,41 zł miesięcznie.

Anna Drzyzga
MDDP Outsourcing