Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2021 r.
Blog

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2021 r.

08.02.2021
Amortyzacja jednorazowa środków trwałych i WNiP

10 lutego upływa termin zapłaty składek ZUS za styczeń 2021 r. dla przedsiębiorców opłacających składki wyłącznie za siebie. W porównaniu z poprzednim rokiem miesięczne składki wzrosły o 26,01 zł i  wyniosą 1457,49 zł.

Zmiany w wysokości składek są konsekwencją wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz przeciętnego. Wynagrodzenie minimalne w 2021 r. to kwota 2 800 zł brutto, natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto, od którego zależy wysokość składki zdrowotnej, wyniosło wg Głównego Urzędu Statystycznego 5 656,51 zł.

Nowe wartości składek ZUS dla przedsiębiorców przedstawia poniższa tabela.

Składka2021 r.2020 r.Różnica
Emerytalna615,93 zł612,19 zł3,74 zł
Rentowa252,43 zł250,90 zł1,53 zł
Wypadkowa52,70 zł52,37 zł0,33 zł
Chorobowa77,31 zł76,84 zł0,47 zł
Zdrowotna381,81 zł362,34 zł19,47 zł
Fundusz Pracy77,31 zł76,84 zł0,47 zł
Suma składek1 457,49 zł1 431,48 zł26,01 zł
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS

Przedsiębiorca zwolniony jest z opłacania składek na Fundusz Pracy za siebie, jeśli:

  • ma prawo do korzystania z preferencyjnych składek ZUS – w tym przypadku podstawa składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia brutto – czyli mniej niż wynagrodzenie minimalne,
  • ukończył 60. rok życia w przypadku mężczyzn lub 55. rok życia w przypadku kobiet,
  • ma inny, obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia społecznego (np. umowę o pracę), z którego osiąga wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego (2 800 zł brutto).

Również nie wszyscy przedsiębiorcy muszą decydować się na ubezpieczenie chorobowe (w niektórych przypadkach jest obligatoryjne). 1457,49 zł zapłacą osoby prowadzące własną działalność bez opłacania dobrowolnej składki chorobowej.

ZUS dla nowych firm

Osoby zakładające działalność gospodarczą po raz pierwszy lub po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego jej zawieszenia lub zakończenia, mogą przez pierwszych 6 m-cy korzystać z tzw. ulgi na start. W tym czasie obowiązkowe jest tylko opłacanie składki zdrowotnej w wysokości 381,81 zł. Podczas kolejnych 2 lat przedsiębiorcy mogą korzystać ze składek preferencyjnych, których wysokość na 2021 r. przedstawiona została w poniższym zestawieniu.

Składka2021 r.2020 r.Różnica
Emerytalna163,97 zł152,26 zł11,41zł
Rentowa67,20 zł62,40 zł4,80 zł
Wypadkowa14,03 zł13,03 zł1,00 zł
Chorobowa20,58 zł19,11 zł1,47 zł
Zdrowotna381,81 zł362,34 zł19,47 zł
Suma składek647,59 zł609,14 zł38,45 zł
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS

Kwota preferencyjnych składek ZUS w 2021 r. wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem o 38,45 zł. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność, zwolnieni z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, zapłacą 627,01 zł.

Autor: Barbara Kochańska-Mierzejewska, Senior Manager w dziale Payroll w MDDP Outsourcing