Blog

Skorzystaj z ulgi na zakup kasy fiskalnej

13.09.2016
skorzystaj-z-ulgi-na-zakup-kasy-fiskalnej.

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzą ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących mogą dokonać odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej bądź zwrotu tej kwoty.

Wymagane warunki oraz wykaz niezbędnych dokumentów przybliża nam w swojej publikacji “Ulga na zakup kasy fiskalnej” Mariola Gajewska – nasz ekspert VAT.