Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Specjalizacje /

Aktualności

Wzrost wymagań w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych oraz ilości wypełnianych niezbędnych... Więcej

Firmy notowane na rynku NewConnect

Rynek NewConnect został uruchomiony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jako alternatywny system obrotu w 2007 roku.

Notowane na nim firmy (w większości z sektora MŚP) należą do wielu branż, zaś ich wspólną cechą jest większe zapotrzebowanie na informacje finansowe niż spółek, które nie są notowane na żadnym rynku.

Reżim raportowania, pomimo tego że jest mniej restrykcyjny niż na GPW, narzuca pewne procedury, standardy, automatyzm i co najważniejsze terminy, których często nie są w stanie dotrzymać mniejsze biura rachunkowe czy wewnętrzne działy księgowości.
 

W MDDP Outsourcing posiadamy doświadczenia, które uważamy za szczególnie przydatne we współpracy z firmami notowanymi na NewConnect:
 

 • Posiadamy doświadczenie w raportowaniu na GPW, NC oraz pośrednio na inne giełdy na świecie, 
 • Wyróżniamy nas bardzo duże doświadczenie w obsłudze spółek z międzynarodowym kapitałem. Spółki takie są niezwykle wymagające zarówno pod kątem jakości, jak i terminowości oraz organizacji pracy,
 • Znaczna  część naszych klientów to spółki działające w grupach, dla których opracowaliśmy stosowne procesy, procedury i narzędzia,
 • Niejednokrotnie wdrażaliśmy nowe systemy księgowe u klientów – zarówno rozwiązania opracowane przez nas, jak i dostępne na rynku systemy zewnętrzne. To dzięki temu wiemy jak sprawnie zaplanować optymalizację procesów, co często przydaje się w firmach notowanych lub planujących wejście na NC,
 • Posiadamy doświadczenie w budowaniu narzędzi do raportowania finansowego i operacyjnego zintegrowanych z systemami klienta, tak aby dostarczać dane pozwalające na podejmowanie decyzji, 
 • Nasz zespół to ponad 120 specjalistów (licząc tylko dział MDDP Outsourcing), dlatego jesteśmy pewni, że skala działalności nie przerasta naszych możliwości operacyjnych.

 

Wierzymy, że nasze doświadczenia pozwolą świadczyć usługi wysokiej jakości dla firm notowanych na NewConnect. 

Dla klientów notowanych na NC świadczymy następujące usługi:

 

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce,
 • świadczenie usług kadrowo-płacowych,
 • raportowanie zarządcze do spółki-matki, IFRS, US GAAP, etc.,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych przy wykorzystaniu systemu Klienta,
 • wystawienie faktur sprzedaży wraz z elektroniczną lub papierową dystrybucją do odbiorców,
 • obsługa rachunków bankowych, wprowadzanie płatności.

 

W zakresie usług księgowych dla firm notowanych na NewConnect, ekspertem MDDP Outsourcing jest:

Księgowość firm z rynku NewConnect | GPW | MDDP Outsourcing - Rafał Michniewicz
Rafał Michniewicz

Partner | (22) 351 13 45