Specjalizacje

Kadry i płace dla branży BPO i SSC

Kraków, Wrocław, Warszawa, Łódź, Poznań, Katowice, Trójmiasto to polskie miasta znane nie tylko ze względu na swoją historię czy atrakcje turystyczne, ale również kojarzone jako największe ośrodki w Polsce skupiające centra usług wspólnych (SSC), BPO i Call Centre. SSC czy BPO to podmioty dalece innowacyjne, w których bardzo duży nacisk kładzie się na efektywność operacyjną, co wiąże się z projektowaniem i stosowaniem najlepszych praktyk biznesowych do obsługi powierzonych procesów.

Jednostki takie funkcjonują jednak jako podmioty prawne, które muszą być obsługiwane księgowo i płacowo. I choć naliczanie wynagrodzeń, prowadzenie akt osobowych, zgłoszenia do ZUS są sprawami obowiązkowymi, to z punktu widzenia kadry zarządzającej całkowicie drugoplanowymi. Mają po prostu być prowadzone efektywnie bez angażowania w nie kadry zarządzającej.

Obsługa kadrowo-płacowa firm BPO i SSC

Podobnie jak centra usług dla swoich Klientów, tak warszawskikatowicki oddział MDDP Outsourcing dla centrów usług stosuje najlepsze praktyki biznesowe, na podstawie których projektuje i udostępnia nowoczesne rozwiązania procesowe i modele współpracy. Wykorzystuje też i oferuje aplikacje informatyczne do obsługi pracowników np. e-paski, e-urlopy, e-teczki, indywidualny e-mail do kontaktów.

Wiele zagadnień z zakresu obsługi pracowników jak: przystąpienie do ubezpieczenia, zgłoszenie do benefitów, złożenie wniosku urlopowego, pobranie paska wynagrodzeń itp. może być realizowane przez jakościowo działający podmiot zewnętrzny. Wiemy bowiem, że pracownicy chcą być w pracy traktowani podmiotowo, chcą być samodzielni i załatwić swoje sprawy szybko, bez zbędnego pośrednictwa i czasochłonnego odszukiwania historii sprawy i korespondencji.

 1. Dla już istniejących centrów, które chcą poprawić swoja efektywność i wprowadzić nowe rozwiązania.
 2. Dla nowo powstających centrów usług.

Podmioty rozpoczynające działalność typu SSC lub BPO w Polsce mogą liczyć na wsparcie MDDP Outsourcing w szerokim zakresie zagadnień kadrowo-płacowych pojawiających się na początku uruchamiania firmy:
 

 • Doradzamy w kwestiach formalnych (kiedy powstają obowiązki opracowania regulaminów, jakie są powinny być procedury rozliczania delegacji itp., transfery pracowników – expats)
 • Zwracamy uwagę na istotne zapisy zawierany umów o pracę
 • Przygotowujemy dokumenty wspomagające rekrutację np.: ankiety do zbierania danych
 • Obsługujemy płacowo pozapłacowe elementy wynagrodzenia, pakiety, sportowe pakiety medyczne, korzystanie z samochodów służbowych, korzystanie przez pracowników z udostępnianych mieszkań itp.
 • Zajmujemy się wsparciem w obsłudze lekarskich badań wstępnych i szkoleń BHP
 • Pomagamy dokonać zgłoszeń do urzędów
 • Rozumiejąc tempo działań odpowiadamy na bieżące pytania np. koszty pracy, wyliczanie przykładowego wynagrodzenia itp.

Korzyści dla Działu Kadr w SSC / BPO

 • Zachowanie relatywnie niskiego stanu zatrudnienia w HR
 • Skupienie uwagi na zagadnieniach wspierających prowadzenie biznesu zamiast na pracach administracyjnych – wszystkie zadania ustawowe (PIT, ZUS, US) mogą być obsługiwane przez MDDP
 • Dostęp 24/7 do narzędzi informatycznych wpierających obsługę i pracę pracowników
 • Podniesienie obsługi pracowników do poziomu obsługi własnych klientów

Niewątpliwie Klienci w rynku oczekują od SSC i BPO coraz lepszych i nowocześniejszych rozwiązań. W MDDP Outsourcing, stawiając na innowacyjność i rozwój autorskich narzędzi IT, jesteśmy w stanie doskonale sprostać tym oczekiwaniom i oferować naszym Klientom najwyższy poziom usług.

Specyfika działalności w branży BPO i SSC

Kadra zarządzająca takich firm skupiona jest na sprawności organizacyjnej i rentowności prowadzonej działalności, na zapewnieniu ciągłości i wysokiej jakości działania (bez względu na potencjalną rotację, czy liczbę przejmowanych i obsługiwanych podmiotów). W kontekście HR zainteresowana jest zarządzaniem talentami w firmie, budowaniem kultury organizacyjnej firmy (firmowego DNA), sukcesją (rekrutacja, wprowadzenie do pracy i szybkie osiągnięcie efektywności w pracy, planowanie ścieżek kariery dla pracowników) oraz raportowaniem na temat stanu zatrudnienia (FTE) i kosztów pracy, analizowaniem czasu pracy na projektach i związanym z tym fakturowaniem klientów, a nie codziennymi zadaniami kadrowymi czy płacowymi.

Swoje oczekiwania mają również pracownicy i liderzy zespołów w takich firmach. Wymagają oni jak najmniej angażujących czasowo relacji z HR (czynności administracyjne) oraz jednocześnie wysokiego standardu obsługi kadrowej, w tym narzędzi informatycznych ułatwiających codzienną pracę.

O ile jednak w SSC czy BPO inwestowanie w automatyzację procesów obsługi klientów jest powszechne – prowadzi do zwiększenia marży lub poprawienia konkurencyjności – to bardzo często ze względu na ograniczenia budżetowe, tzw. funkcje wsparcia pozbawione są możliwości nowoczesnego działania. Rozwiązania do obsługi pracowników i na użytek wewnętrzny pozostają daleko za tymi oferowanymi dla klientów. Ograniczają się do maila i systemów rejestracji czasu pracy. Można powiedzieć „szewc bez butów chodzi”.

Zobacz też:

Napisz do nas lub zadzwoń

Odkryj wszystkie usługi

Outsourcing księgowy i kadrowo-płacowy to nie jedyne nasze usługi. Eksperci MDDP Outsourcing są do Państwa dyspozycji. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty, cennika oraz wszelkich kwestii związanych z naszą działalnością.

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę stworzoną dla Twojej firmy.

 

Zadzwoń

Biuro Rachunkowe w Warszawie
tel. (+48) 22 351 13 45
Biuro Rachunkowe w Katowicach
tel. (+48) 32 797 83 50

Wyślij formularz