Specjalizacje

Kadry i płace dla firm notowanych na GPW

Choć raportowanie na potrzeby GPW obejmuje głównie dane finansowe, to firmy mogą prezentować specyficzne dla siebie podziały kosztów wynagrodzeń lub dane statystyczne związane z zatrudnieniem.

Obowiązkowe dla firm z notowania GPW jest przedstawianie wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Natomiast część spółek, w zależności od przyjętej polityki i rodzaju prowadzonej działalności, podaje również:

 • Podział wynagrodzeń na wnikające z umów o pracę i umów cywilnych,
 • Koszty wynagrodzeń osobno dla pracowników produkcji i osobno dla tzw. administracji.

Innym, fundamentalnie ważnym zagadnieniem jest precyzyjne korygowanie kosztów. W obszarze kadrowym, spółki giełdowe (im większe podmioty, tym większe ma to znaczenie) korygują koszty dokonując odpisów np. na niewykorzystane urlopy czy odprawy emerytalne.

Ponadto, ze względu na konieczność zdobycia zaufania inwestorów firmy notowane na giełdzie powinny wiązać się z zaufanymi partnerami, gwarantującymi jakość i bezpieczeństwo współpracy – w tym gwarancje terminów oraz ochronę informacji. Dla tych spółek giełdowych, które działają w ramach grup kapitałowych (wiele podmiotów) dodatkową koniecznością jest działanie wg jednolitych procedur wewnętrznych, standardów prowadzenia spraw kadrowych i naliczania wynagrodzeń.

Outsourcing kadr i płac – Warszawa, Katowice i cała Polska

Wieloletnia obecność naszego biura na rynku, wsparcie doradców ds. PIT i doświadczony zespół specjalistów daje pewność, że skala Państwa działalności nie jest w stanie przerosnąć naszych możliwości operacyjnych.

Dla firm notowanych na giełdzie GPW, w MDDP Outsourcing oferujemy:

 • Pełną obsługę kadrową i płacową,
 • Pełny, rozbity na procesy, zakres prowadzenia księgowości i raportowania giełdowego,
 • Raportowanie danych kadrowych koniecznych do ujęcia w składanych sprawozdaniach,
 • Wsparcie w wewnętrznych procesach reorganizacyjnych,
 • Integrację z istniejącymi systemami, np. finansowo – księgowych lub do tzw. spraw miękkiego HR,
 • Elektroniczne wnioski urlopowe (e-urlopy),
 • Elektroniczną dystrybucję pasków płacowych i rocznych PIT.

 

By świadczyć usługi kadrowo-płacowe dla firm o ponadstandardowych potrzebach niezbędne jest odpowiednie doświadczenie dotyczące przedsiębiorstw o takiej specyfice. Jesteśmy przekonani, że dotychczasowe osiągnięcia naszych warszawskichkatowickich zespołów specjalistów mogą wnieść wartość dla wymagających tego partnerów:

 • pracujemy dla spółek notowanych na GPW i innych „rynkach”,
 • obsługujemy wiele grup kapitałowych podejmując stawiane przez nie wyzwania jakościowe, techniczne i w zakresie dotrzymania terminów wykonywania zadań i raportowania,
 • wdrażamy jednolite standardy dla procesów objętych usługą,
 • oferujemy szereg narządzi informatycznych ułatwiających centralne zarządzanie dokumentami i danymi kadrowymi dla spółek działających w grupach,
 • pomagamy wdrażać systemy do raportowania i budżetowania kadrowego.

Napisz do nas lub zadzwoń

Odkryj wszystkie usługi

Outsourcing księgowy i kadrowo-płacowy to nie jedyne nasze usługi. Eksperci MDDP Outsourcing są do Państwa dyspozycji. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty, cennika oraz wszelkich kwestii związanych z naszą działalnością.

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę stworzoną dla Twojej firmy.

 

Zadzwoń

Biuro Rachunkowe w Warszawie
tel. (+48) 22 351 13 45
Biuro Rachunkowe w Katowicach
tel. (+48) 32 797 83 50

Wyślij formularz