Księgowość dla funduszy inwestycyjnych - obsługa księgowa funduszy
Specjalizacje

Księgowość dla funduszy inwestycyjnych

Przedsiębiorcy poszukujący nieustannie metod optymalizacji podatkowej mogą wykorzystać do tego celu zamknięte fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne są podmiotami zwolnionymi z CIT, co oznacza, że od generowanych przez siebie zysków nie muszą odprowadzać daniny.

Wykorzystując specyficzne formy spółek i ich powiązania, można odroczyć moment opodatkowania dochodu, reinwestując całość zysków w kolejne przedsięwzięcia.

Biuro rachunkowe, które zna specyfikę funduszy inwestycyjnych

Prowadzenie księgowości funduszów inwestycyjnych oferujemy dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych warszawskichkatowickich zespołów oraz dokładnej znajomości zagadnień, jakie wchodzą w zakres kompleksowych usług finansowych dla takich podmiotów. Uwzględnia to między innymi:

 • wycenę aktywów Funduszu zgodnie z Polityką rachunkowości i z przyjętym Statutem oraz okresowe potwierdzanie jej z Depozytariuszem,
 • prowadzenie uzgodnień z Depozytariuszem w zakresie wyceny i zasad rachunkowości Funduszu,
 • ustalanie zobowiązań Funduszu, wartości Aktywów Funduszu, Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w dniach wyceny określonych w Statucie,
 • udział w uzgadnianiu procedur współpracy pomiędzy Towarzystwem, Depozytariuszem i Zleceniobiorcą,
 • raportowanie na potrzeby Komisji Nadzoru Finansowego oraz innych organów nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi i rynkami kapitałowymi,
 • nadzorowanie przestrzegania limitów inwestycyjnych Funduszu oraz informowanie Towarzystwa o zaistniałych przekroczeniach tych limitów,
 • kalkulowanie rezerw na koszty Funduszu,
 • stałą współpracę z biegłym rewidentem wskazanym przez Towarzystwo w szczególności przy okresowym badaniu i przeglądzie ksiąg rachunkowych i sprawozdań Funduszu,
 • sporządzanie sprawozdań Funduszu wymaganych przez Narodowy Bank Polski i Główny Urząd Statystyczny,
 • elektroniczny obieg dokumentów czyli zdalny dostęp do danych i raportów, scalający wszystkie fundusze bez względu na ich ilość.
Zapytaj o ofertę

Nowoczesne usługi księgowe dla funduszy

Prowadzenie księgowości funduszu wymaga nie tylko znajomości specyficznych przepisów rachunkowych, ale również bardzo dobrej organizacji obiegu dokumentów jak również stałej współpracy z towarzystwem zarządzającym funduszem oraz bankiem – depozytariuszem.

Wykorzystujemy do tego celu nasz system elektronicznego obiegu dokumentów, co pozwala wszystkim zainteresowanym śledzić on line pojawiające się dokumenty. Dodatkową zaletą jest zgromadzenie w jednym miejscu informacji dotyczących wszystkich obsługiwanych przez towarzystwo funduszy, które można przeglądać w formie jednego raportu.

Oferta MDDP Outsourcing dla funduszy inwestycyjnych obejmuje również kompleksowe podejście do dbania o wszystkie obszary z dziedziny rachunkowo–księgowej:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • usługi kadrowo-płacowe,
 • wsparcie w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i generowania płatności,
 • doradztwo prawne i podatkowe
 • wdrażanie systemów finansowo-księgowych.

Napisz do nas lub zadzwoń

Odkryj wszystkie usługi

Outsourcing księgowy i kadrowo-płacowy to nie jedyne nasze usługi. Eksperci MDDP Outsourcing są do Państwa dyspozycji. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty, cennika oraz wszelkich kwestii związanych z naszą działalnością.

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę stworzoną dla Twojej firmy.

 

Zadzwoń

Biuro Rachunkowe w Warszawie
tel. (+48) 22 351 13 45
Biuro Rachunkowe w Katowicach
tel. (+48) 32 797 83 50

Wyślij formularz

Zaufali nam