Specjalizacje

Księgowość dla funduszy inwestycyjnych

Przedsiębiorcy poszukujący nieustannie metod optymalizacji podatkowej mogą wykorzystać do tego celu zamknięte fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne są podmiotami zwolnionymi z CIT, co oznacza, że od generowanych przez siebie zysków nie muszą odprowadzać daniny.

Wykorzystując specyficzne formy spółek i ich powiązania, można odroczyć moment opodatkowania dochodu, reinwestując całość zysków w kolejne przedsięwzięcia.

Biuro rachunkowe, które zna specyfikę funduszy inwestycyjnych

Prowadzenie księgowości funduszów inwestycyjnych oferujemy dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych warszawskichkatowickich zespołów oraz dokładnej znajomości zagadnień, jakie wchodzą w zakres kompleksowych usług finansowych dla takich podmiotów. Uwzględnia to między innymi:

 • wycenę aktywów Funduszu zgodnie z Polityką rachunkowości i z przyjętym Statutem oraz okresowe potwierdzanie jej z Depozytariuszem,
 • prowadzenie uzgodnień z Depozytariuszem w zakresie wyceny i zasad rachunkowości Funduszu,
 • ustalanie zobowiązań Funduszu, wartości Aktywów Funduszu, Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w dniach wyceny określonych w Statucie,
 • udział w uzgadnianiu procedur współpracy pomiędzy Towarzystwem, Depozytariuszem i Zleceniobiorcą,
 • raportowanie na potrzeby Komisji Nadzoru Finansowego oraz innych organów nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi i rynkami kapitałowymi,
 • nadzorowanie przestrzegania limitów inwestycyjnych Funduszu oraz informowanie Towarzystwa o zaistniałych przekroczeniach tych limitów,
 • kalkulowanie rezerw na koszty Funduszu,
 • stałą współpracę z biegłym rewidentem wskazanym przez Towarzystwo w szczególności przy okresowym badaniu i przeglądzie ksiąg rachunkowych i sprawozdań Funduszu,
 • sporządzanie sprawozdań Funduszu wymaganych przez Narodowy Bank Polski i Główny Urząd Statystyczny,
 • elektroniczny obieg dokumentów czyli zdalny dostęp do danych i raportów, scalający wszystkie fundusze bez względu na ich ilość.

Nowoczesne usługi księgowe dla funduszy

Prowadzenie księgowości funduszu wymaga nie tylko znajomości specyficznych przepisów rachunkowych, ale również bardzo dobrej organizacji obiegu dokumentów jak również stałej współpracy z towarzystwem zarządzającym funduszem oraz bankiem – depozytariuszem.

Wykorzystujemy do tego celu nasz system elektronicznego obiegu dokumentów, co pozwala wszystkim zainteresowanym śledzić on line pojawiające się dokumenty. Dodatkową zaletą jest zgromadzenie w jednym miejscu informacji dotyczących wszystkich obsługiwanych przez towarzystwo funduszy, które można przeglądać w formie jednego raportu.

Oferta MDDP Outsourcing dla funduszy inwestycyjnych obejmuje również kompleksowe podejście do dbania o wszystkie obszary z dziedziny rachunkowo–księgowej:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • usługi kadrowo-płacowe,
 • wsparcie w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i generowania płatności,
 • doradztwo prawne i podatkowe
 • wdrażanie systemów finansowo-księgowych.

Napisz do nas lub zadzwoń

Odkryj wszystkie usługi

Outsourcing księgowy i kadrowo-płacowy to nie jedyne nasze usługi. Eksperci MDDP Outsourcing są do Państwa dyspozycji. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty, cennika oraz wszelkich kwestii związanych z naszą działalnością.

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę stworzoną dla Twojej firmy.

 

Zadzwoń

Biuro Rachunkowe w Warszawie
tel. (+48) 22 351 13 45
Biuro Rachunkowe w Katowicach
tel. (+48) 32 797 83 50

Wyślij formularz

Zaufali nam