Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Specjalizacje /

Aktualności

Restrukturyzacja spolki – dlaczego warto skorzystac z pomocy biura rachunkowego
Prawidłowo przeprowadzony proces restrukturyzacyjny, poprzez wdrożenie określonych procedur... Więcej

Księgowość firm notowanych na GPW

Spółki w trakcie swojego rozwoju stają czasami przed dylematem, skąd pozyskać kapitał na dalszą ekspansję. Część firm korzysta z możliwości jakie daje rynek publiczny, tj. emisji papierów wartościowych, będących przedmiotem obrotu na GPW.

Z jednej strony pozyskują dzięki temu finansowanie, z drugiej strony - na emitentach ciąży szereg obowiązków, m.in. sprawozdawczych. Wśród tychże obowiązków, wymienić należy choćby raportowanie kwartalne, półroczne i roczne, których wspólnym mianownikiem jest potrzeba dostarczenia wysokiej jakości danych księgowych, odpowiednia ich prezentacja, a także sprostanie narzuconym terminom.

W MDDP Outsourcing rozumiemy, że emitenci papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na GPW poszukują najwyższej jakości usług księgowych. Jesteśmy przekonani, że nasze dotychczasowa praktyka pozwalają świadczyć taką usługę na najwyższym poziomie:

 • Posiadamy doświadczenie w raportowaniu na GPW, NC oraz pośrednio na inne giełdy na świecie, 
 • Wyróżniamy nas bardzo duże doświadczenie w obsłudze spółek z międzynarodowym kapitałem. Spółki takie są niezwykle wymagające zarówno pod kątem jakości, jak i terminowości oraz organizacji pracy,
 • Znaczna  część naszych klientów to spółki działające w grupach, dla których opracowaliśmy stosowne procesy, procedury i narzędzia,
 • Niejednokrotnie wdrażaliśmy nowe systemy księgowe u klientów – zarówno rozwiązania opracowane przez nas, jak i dostępne na rynku systemy zewnętrzne. To dzięki temu wiemy jak sprawnie zaplanować optymalizację procesów, co często przydaje się w firmach notowanych lub planujących wejście na GPW,
 • Posiadamy doświadczenie w budowaniu narzędzi do raportowania finansowego i operacyjnego zintegrowanych z systemami klienta, tak aby dostarczać dane pozwalające na podejmowanie decyzji, 
 • Nasz zespół to ponad 130 specjalistów (licząc tylko dział MDDP Outsourcing), dlatego jesteśmy pewni, że skala działalności nie przerasta naszych możliwości operacyjnych.

 

Klientom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) oferujemy następujące usługi: 
 

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce,
 • świadczenie usług kadrowo-płacowych,
 • raportowanie zarządcze do spółki-matki, IFRS, etc.,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych przy wykorzystaniu systemu Klienta,
 • wystawienie faktur sprzedaży wraz z elektroniczną lub papierową dystrybucją do odbiorców,
 • obsługa rachunków bankowych, wprowadzanie płatności.

 

W zakresie usług księgowych dla firm notowanych na GPW, ekspertem MDDP Outsourcing jest:

Księgowość firm notowanych na GPW | MDDP Outsourcing - Magdalena Michniewicz
Magdalena Michniewicz

Senior Manager | (22) 351 13 64