Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Specjalizacje /

Aktualności

Restrukturyzacja spolki – dlaczego warto skorzystac z pomocy biura rachunkowego
Prawidłowo przeprowadzony proces restrukturyzacyjny, poprzez wdrożenie określonych procedur... Więcej

Księgowość firm rozliczających dotacje


Księgowość firm otrzymujących dotacje, co do zasady, jest bardziej skomplikowana niż firm tej samej wielkości, z tej samej branży – finansujących się jedynie kapitałem własnym bądź np. kredytami bankowymi.

Związane jest to m.in. z obowiązkami jakie narzuca na spółkę otrzymującą dofinansowanie (beneficjenta) umowa. Niezależnie od rodzaju dofinansowania, można przyjąć, że do obowiązków beneficjenta będzie należało raportowanie wykorzystania przyznanych środków, a istotna jego cześć opiera się o dane księgowe.

W MDDP Outsourcing rozumiemy, że dla beneficjentów istotne jest, aby:

| księgowość firmy otrzymującej dotację była prowadzona zgodnie z przepisami oraz zgodnie z wytycznymi umowy o dofinansowanie,
| wdrożyć skuteczne mechanizmy kontroli płatności, które m.in. ułatwią zarządzanie płatnościami z określonych subkont,
| wdrożyć skuteczne mechanizmy kontroli obiegu dokumentów, które m.in. umożliwią efektywną kontrolę kompletności posiadanej dokumentacji, czy poprawności jej autoryzacji,
| wdrożyć skuteczne metody podziału kosztów na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, bezpośrednie i pośrednie, etc.


Dla klientów rozliczających dotację świadczymy następujące usługi:
 

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce oraz wymogami umowy o dofinansowanie,
  • wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, uwzględniającego wymogi dokumentacyjne projektu,
  • obsługę rachunków bankowych, wprowadzanie płatności, uwzględniających wymogi dotacji,
  • świadczenie usług kadrowo-płacowych,
  • wystawienie faktur sprzedaży wraz z elektroniczną lub papierową dystrybucją do odbiorców.

W zakresie świadczonych przez nas usług księgowych dla firm rozliczających dotacje, ekspertem MDDP Outsourcing jest:

Księgowość firm rozliczających dotacje | MDDP Outsourcing - Rafał Michniewicz
Rafał Michniewicz

Partner | (22) 351 13 45