Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Specjalizacje /

Aktualności

Biuro rachunkowe w Warszawie - nowa siedziba
Od sierpnia nasze usługi świadczymy pod nowym adresem – na Al. Solidarności 171 Więcej

Księgowość firm rozliczających dotacje


Księgowość firm otrzymujących dotacje, co do zasady, jest bardziej skomplikowana niż firm tej samej wielkości, z tej samej branży – finansujących się jedynie kapitałem własnym bądź np. kredytami bankowymi.

Związane jest to m.in. z obowiązkami jakie narzuca na spółkę otrzymującą dofinansowanie (beneficjenta) umowa. Niezależnie od rodzaju dofinansowania, można przyjąć, że do obowiązków beneficjenta będzie należało raportowanie wykorzystania przyznanych środków, a istotna jego cześć opiera się o dane księgowe.

W MDDP Outsourcing rozumiemy, że dla beneficjentów istotne jest, aby:

| księgowość firmy otrzymującej dotację była prowadzona zgodnie z przepisami oraz zgodnie z wytycznymi umowy o dofinansowanie,
| wdrożyć skuteczne mechanizmy kontroli płatności, które m.in. ułatwią zarządzanie płatnościami z określonych subkont,
| wdrożyć skuteczne mechanizmy kontroli obiegu dokumentów, które m.in. umożliwią efektywną kontrolę kompletności posiadanej dokumentacji, czy poprawności jej autoryzacji,
| wdrożyć skuteczne metody podziału kosztów na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, bezpośrednie i pośrednie, etc.


Dla klientów rozliczających dotację świadczymy następujące usługi:
 

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce oraz wymogami umowy o dofinansowanie,
  • wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, uwzględniającego wymogi dokumentacyjne projektu,
  • obsługę rachunków bankowych, wprowadzanie płatności, uwzględniających wymogi dotacji,
  • świadczenie usług kadrowo-płacowych,
  • wystawienie faktur sprzedaży wraz z elektroniczną lub papierową dystrybucją do odbiorców.

W zakresie świadczonych przez nas usług księgowych dla firm rozliczających dotacje, ekspertem MDDP Outsourcing jest:

Księgowość firm rozliczających dotacje | MDDP Outsourcing - Rafał Michniewicz
Rafał Michniewicz

Partner | (22) 351 13 45