Specjalizacje

Wsparcie w ograniczeniu negatywnych skutków pandemii

By skutecznie wspierać Państwa biznes w ograniczeniu negatywnych skutków COVID-19, nasi eksperci ułatwią Państwu rozeznanie się pośród dostępnych form pomocy w ramach dostępnych instrumentów finansowych dla firm.

Wsparcie to obejmuje:

 • Analizę sytuacji firmy pod kątem spełnienia kryteriów uprawniających do uzyskania środków w ramach Tarczy Antykryzysowej,
 • Pomoc w wyborze optymalnych wariantów pomocy antykryzysowej (także w zakresie możliwości łączenia różnych jej form),
 • Raporty ułatwiające rozliczenie pozyskanego dofinansowania na ograniczenie negatywnych skutków COVID-19.

Tarcza antykryzysowa i finansowa – wnioski o dofinansowanie

Aby skorzystać z dostępnych form pomocy dla firm, niezbędne będzie przejście przez formalności związanie z wnioskami dotyczącymi dofinansowania dla przedsiębiorstwa. Z doświadczenia naszych klientów wiemy, że samodzielne przejście przez ten proces bywa mocno problematyczne, dlatego mogą Państwo liczyć na wsparcie ekspertów MDDP Outsourcing w zakresie składania wniosków o:

 • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym,
 • dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy,
 • dofinansowania do miejsc pracy wypłacane przez starostę,
 • świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, samozatrudnionych i wykonujących umowy o dzieło,
 • odroczenie płatności zaliczek na PIT,
 • zwolnienie lub częściowe zwolnienie ze składek ZUS dla podmiotów zatrudniających poniżej 49 osób,
 • odroczenie płatności podatków i składek ZUS,
 • pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców,
 • subwencję z PFR dla firm z sektora MŚP oraz wsparcie kapitałowe dużych przedsiębiorstw.

Rozliczenie dofinansowania z tarczy

Firmy, które skorzystały lub planują jeszcze skorzystać z dostępnych form dofinansowania w ramach tarczy, muszą mieć na uwadze, że tak uzyskane środki powinny być skrupulatnie i rzetelnie rozliczone. Pozwoli to uniknąć ryzyka niepotrzebnych komplikacji w przypadku kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.

Dlatego też usługi MDDP Outsourcing obejmują nie tylko pomoc w pozyskaniu środków z dostępnych pomocy, ale także przygotowanie niezbędnych raportów do rozliczenia dofinansowania wypłaconego w ramach Tarczy Antykryzysowej czy Tarczy Finansowej.

Zachęcamy do skorzystania z usług naszych ekspertów w biurach w WarszawieKatowicach.

Napisz do nas lub zadzwoń

Odkryj wszystkie usługi

Outsourcing księgowy i kadrowo-płacowy to nie jedyne nasze usługi. Eksperci MDDP Outsourcing są do Państwa dyspozycji. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty, cennika oraz wszelkich kwestii związanych z naszą działalnością.

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę stworzoną dla Twojej firmy.

 

Zadzwoń

Biuro Rachunkowe w Warszawie
tel. (+48) 22 351 13 45
Biuro Rachunkowe w Katowicach
tel. (+48) 32 797 83 50

Wyślij formularz