Katarzyna Opalko - Zespół
O nas

Katarzyna Opalko

Manager w MDDP Outsourcing

Katarzyna związana jest z firmą MDDP Outsourcing od 2020 roku i pełni rolę Managera obszaru księgowości w warszawskim oddziale spółki. Posiada przeszło 20-letnie doświadczenie zawodowe z obszaru zarządzania finansami, wyróżnia się umiejętnościami w zakresie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF) i US GAAP, planowania biznesowego, finansów przedsiębiorstw oraz audytu. Katarzyna jest absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Université du Québec à Montréal.

 

„Rola profesjonalistów z obszaru rachunkowości i finansów zmienia się szybko, wraz ze zmianami technologicznymi i otwieraniem się nowych możliwości rozwoju firm. Tradycyjna rola działu księgowego jako procesora dokumentów finansowych w systemach księgowych i obliczania podatków, przechodzi do historii. Obecnie nowoczesny zespół księgowy musi identyfikować się z biznesem, znać procesy w organizacji i być proaktywnym partnerem dla zarządzających. Dokonując outsourcingu funkcji księgowej do zaufanego partnera – MDDP Outsourcing, organizacja może skupić się na rozwijaniu swoich przewag konkurencyjnych na rynku. Eliminujemy podręcznikowe role księgowe ale wprowadzamy nowe – role, które mają wartość dodaną. Jednocześnie wyspecjalizowany zespół dba o pełną zgodność prowadzonych rozliczeń finansowych z przepisami prawa. Szeroko rozumiany proces zapewnienia zgodności (tzw. ”compliance”)  jest szczególnie trudnym wyzwaniem w warunkach szybko zmieniających się przepisów prawnych i coraz liczniejszych wymogów regulacyjnych dla przedsiębiorstw.

Z powodzeniem nasze zespoły księgowe potrafią być również idealnym partnerem przy wdrażaniu nowych systemów ERP, wspomagających działalność firm. Zdobyte doświadczenia we wdrożeniach np. SAP, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Navision i innych, pozwalają nam zastosować najlepsze rozwiązania przy nowych wdrożeniach.”