Blog

Twardy Brexit - konsekwencje podatkowe

15.04.2019
Blog - Aktualności MDDP Outsourcing

Każdy polski podatnik, mający kontakty handlowe z podmiotami ze Zjednoczonego Królestwa, zadaje sobie pytanie jaki wpływ na jego rozliczenie VAT będzie miało bezumowne wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

Twardy Brexit – skutki podatkowe

Ministerstwo Finansów w ostatnich dniach (27.03.2019) opublikowało informację dla przedsiębiorców opisującą jak zmieni się ich rozliczenie VAT w takiej sytuacji. Umowa wyjścia Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE zakładała wprowadzenie okresu przejściowego który obejmował m.in. czasowe utrzymanie obecnego stanu prawnego w zakresie opodatkowania VAT transakcji pomiędzy podatnikami z Polski a podmiotami ze Zjednoczonego Królestwa. Bezumowne wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE doprowadzi do tego, że już w dniu wyjścia Wielka Brytania i Irlandia Północna będą traktowane jako państwa trzecie.

W związku z powyższym sprzedaż towarów transportowanych z terytorium Polski do Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie będzie stanowiła już WDT a eksport towarów i do opodatkowania dostawy towarów stawką 0% niezbędne będzie potwierdzenie wywozu towarów przez właściwy organ celny. Podobnie nabycie towarów transportowanych z terytorium Zjednoczonego Królestwa do Polski, które teraz stanowi WNT będzie stanowiło import towarów objęty wymogiem złożenia zgłoszenia celnego.

W wyniku bezumownego wyjścia podatnicy, którzy dokonują transakcji trójstronnych z podatnikami ze Zjednoczonego Królestwa nie będą mogli już korzystać z procedury uproszczonej dla rozliczenia VAT.

Podatek od usług

W przypadku usług, większość transakcji będzie rozliczana jak do tej pory (z wyjątkiem prezentacji na deklaracji). Jednak w przypadku usług wymienionych w art.28l ustawy o VAT zmianie ulegnie miejsce opodatkowania tych usług. W przypadku sprzedaży praw lub udzielania licencji, usług reklamy, doradczych, prawniczych, księgowych, tłumaczeń na rzecz konsumentów zlokalizowanych poza terytorium UE miejscem opodatkowania jest kraj, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Jeżeli wyżej wymienione usługi świadczone są na rzecz konsumentów z UE, to miejscem opodatkowania jest państwo siedziby usługobiorcy. Jeżeli Zjednoczone Królestwa wyjdą z UE to miejsce opodatkowania ulegnie zmianie, usługi te będą właśnie tam opodatkowane.

Kolejna zmiana dotyczy podatników świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne na rzecz brytyjskich podmiotów nie będących podatnikami. Obecnie zgodnie z art.28k ust.2 ustawy o VAT polscy podatnicy rozliczali podatek VAT w Polsce jeżeli całkowita wartość tego typu usług pomniejszona o podatek VAT, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 42 000 zł. Po dniu wyjścia świadczenie wyżej wymienionych usług będzie podlegało opodatkowaniu w Zjednoczonym Królestwie.

Aneta Żelisko

Aneta Żelisko
Zespół VAT w MDDP Outsourcing