Blog

Tygodniowy przegląd prasy - sprawozdania, podatki, kadry i płace

20.03.2020
Blog - Aktualności MDDP Outsourcing

Przeglądając publikacje w największych mediach w kraju, warto zacząć od komentarza Agnieszki Piętak, ekspertki ds. podatków MDDP Outsourcing w Katowicach, udzielonego sekcji biznesowej „Radia Zet”.

W artykule „Polskie firmy na granicy bankructwa. Apel o pilne zmiany w podatkach”, ekspertka MDDP Outsourcing zasugerowała m.in. że przedsiębiorcy powinni zostać wyposażeni w dodatkowy mechanizm, na podstawie którego będą mogli uwolnić środki z rachunków VAT i przeznaczyć je np. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

Przechodząc do prasy drukowanej, w poniedziałkowym „Dzienniku Gazecie Prawnej” Łukasz Zalewski i Mariusz Szulc opisali jak fiskus na świecie walczy ze skutkami pandemii. Autorzy podali, że w Europie najczęściej stosowanym (bądź rozważanym) rozwiązaniem jest odroczenie terminu zapłaty podatków. Taki plan ma np. duński rząd. Chce o miesiąc odroczyć termin na wpłatę VAT, by poprawić sytuację finansową firm w związku z pandemią. Inne kraje, poza odroczeniem terminu na wpłatę podatków, wprowadzają nowe ulgi, a nawet zamykają budynki urzędów skarbowych.

A w poniedziałkowej „Gazecie Podatkowej” jednym z kluczowych tematów numeru był tekst o bardzo wymownym tytule „Praca zdalna i dodatkowy zasiłek w związku z koronawirusem” autorstwa Agaty Barczewskiej.

Po pierwszych dniach tygodnia, zdominowanych przez tematy związane z sytuacją zdrowotną, w środę mogliśmy znaleźć już więcej publikacji dotyczących pozostałych istotnych informacji dla przedsiębiorców i pracowników. W „Rzeczpospolitej” Przemysław Wojtasik przygotował artykuł „Powtórz transakcję, unikniesz sankcji”. Tekst jest odpowiedzią na pytanie księgowych w przypadku, gdy zapłata za fakturę poszła na konto, którego nie ma na białej liście – co zrobić, żeby uratować koszty? Otóż przedsiębiorca nie straci kosztów, jeśli cofnie przelew i zrobi go jeszcze raz: tym razem na rachunek z białej listy. Wystarczy, gdy dostaniemy od kontrahenta zwrot pieniędzy wpłaconych na niezarejestrowane konto, przelać je na rachunek z białej listy.

W środę na łamach „Rzeczpospolitej” ukazał się także komentarz Magdaleny Michniewicz, Senior Manager w MDDP Outsourcing, o problemach z podpisywaniem e-sprawozdań finansowych. W artykule ekspertka wyjaśnia czytelnikom wszelkie istotne kwestie i niuanse związane z pospisywaniem sprawozdania finansowego w formie elektronicznej.

Z czwartkowej prasy warto bliżej przyjrzeć się artykułom dotyczącym zagadnień kadrowych. To właśnie tego dnia w „Rzeczpospolitej” ukazuje się dodatek „Kadry i płace”. We wskazanym dodatku znajduje się tekst „Przerwa w zatrudnieniu wyklucza przeniesienie urlopu”. Autor publikacji (Marcin Rotkiewicz) podkreśla, że pracodawca nie musi wypłacać ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracownikowi tylko wtedy, gdy zawiera z nim kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej.

Tego samego dnia w „Dzienniku Gazecie Prawnej” ukazał się tekst pt. „Pracownik wykonujący obowiązki zdalnie nie traci wpłat do PPK”, w którym rozwiewane są wszelkie wątpliwości dotyczące tego, czy praca w domu wpłynie na obowiązek pracodawcy dotyczący finansowania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego. Otóż za czas pracy w domu pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, od którego pracodawca powinien naliczyć, pobrać, a następnie odprowadzić wpłaty do PPK.