Blog

Uniknij problematycznej kontroli skarbowej, powierzając księgowość firmie outsourcingowej!

08.12.2018
uniknij_problematycznej_kontroli_skarbowej_powierzajac_ksiegowosc_firmie_outsourcingowej

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obligatoryjne dla każdego przedsiębiorcy. Zaniechanie tego obowiązku, a nawet najmniejsze zaniedbania, mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.

Główny organ zajmujący się kontrolą zgodności dochowania procedur z tym związanych to Urząd Kontroli Skarbowej. Oficjalne kontrole są wykonywane zgodnie z tworzonymi planami, a te z kolei są najczęściej wynikiem losowania. Urząd przeprowadza kontrole w losowych miejscach oraz tych, które uzna za podejrzane albo otrzyma wiarygodne przesłanki, że mogą tam zachodzić pewne nieprawidłowości.

Nie należy więc obawiać się faktu, że nasza firma figuruje na liście; to wcale nie musi oznaczać, że popełniliśmy jakieś poważne uchybienia. Niemniej, sama kontrola może sparaliżować działanie naszego przedsiębiorstwa.  

Jestem uczciwym przedsiębiorcą, czy mam się czegoś obawiać?

Sama kontrola może być niezwykle uciążliwa i kłopotliwa dla firmy – nawet przy założeniu, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Zazwyczaj głównego kontrolera przyjmuje właściciel, a jego nieobecność nie jest powodem, by kontrolę odroczyć albo odwołać.

Jeżeli właściciel nie jest w stanie stawić się w siedzibie, to w trosce o własne interesy powinien wyznaczyć pełnomocnika. Należy mieć bowiem na uwadze fakt, że urzędnik dokonujący kontroli ma bardzo szerokie uprawnienia — ma wgląd w całą dokumentację przedsiębiorstwa, może żądać odpowiedzi na pytania, poruszać się swobodnie po firmowych obiektach, a nawet przesłuchiwać pracowników.

To nie tylko niezwykle stresujące dla całego personelu, a zwłaszcza osób odpowiedzialnych za zarządzanie, ale to potencjalne narażanie firmy na straty. Może się zdarzyć, że konieczne będzie skrócenie dnia pracy albo tymczasowe wyłączenie z użytku jakiejś części przedsiębiorstwa. Sama procedura niekiedy nieco się przedłuża, a w przypadku skomplikowanej działalności – może trwać stosunkowo długo (termin realizacji kontroli ustala ustawa, a jego długość uzależnia wielkość działalności).  W jaki sposób uniknąć tego kłopotu?

Kontrola poza biurem

Ograniczenie kosztów i zapewnienie dobrego wyniku kontroli? To jak najbardziej możliwe, jedyne co trzeba zrobić, to uciec się do outsourcingu, a więc przekazać obowiązek prowadzenia księgowości zewnętrznemu wykonawcy. To doskonałe rozwiązanie dla mniejszych firm, bo księgowość zewnętrzna pozwala zaoszczędzić pieniądze – w miejsce kosztów związanych z utrzymaniem pracownika, stworzeniem mu miejsca do pracy i zapewnienia materiałów wchodzi tylko jeden rachunek dla zewnętrznej firmy. Zgodnie z polskim prawem, jako miejsce przeprowadzenia kontroli można wskazać siedzibę biura, które nas obsługuje, a więc miejsce, w którym są przechowywane księgi rachunkowe. 

Współpracując z biurem rachunkowym, mamy nie tylko pewność rzetelnego prowadzenia księgowości. Unikamy też niespodziewanej kontroli skarbowej, która mogłaby hamować pracę w naszym biurze.