Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Usługi /

Zgodnie z przepisami prawnymi, jakie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 zliberalizowano znacznie kwestię wystawiania i przesyłania faktur. Obecnie faktura może być przesyłana w dowolnej formie elektronicznej np. e-mailem, faksem, czy w formacie PDF. itp. Musi być jednak spełniony warunek zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Zapewnienie tych kwestii leży po stronie podatnika, który powinien zapewnić to za pomocą wybranych kontroli biznesowych, które muszą umożliwić audyt obiegu faktury od dostawcy do odbiorcy towarów czy usług.

Moduł E-faktur systemu Flexi WorkflowBiorąc pod uwagę powyższe zmiany zespół MDDP Outsourcing stworzył w systemie Flexi Workflow funkcjonalność umożliwiającą automatyczne pobieranie  i przetwarzanie e-faktur w wygodny dla użytkowników sposób, przy zachowaniu bezpieczeństwa. System można zintegrować ze skrzynką mailową przeznaczoną do odbioru faktur elektronicznych przesyłanych od kontrahentów. E-faktury w formacie PDF będą wtedy automatycznie wczytywane do systemu.

Co ważne import faktur  (po dokonaniu odpowiedniego ustawienia przez administratora)  następuje  w systemie do elektronicznego obiegu dokumentów automatycznie, bez ingerencji użytkownika. System samodzielnie rozpoznaje wiadomość z załączoną e-fakturą i następuje import do elektronicznego obiegu dokumentów. Po zaimportowaniu system wczytuje również dane nagłówkowe znajdujące się na fakturze, takie jak numer faktury, odpowiednie daty, nazwę oraz NIP kontrahenta. Wczytanie danych zdecydowanie przyspiesza dalsze procesowanie faktur na kolejnych etapach zatwierdzania, oszczędza czasi nie wymaga uzupełniania podstawowych informacji ręcznie.
 

Zalety stosowania e-faktur:
 

  • oszczędność czasu (automatyzacja importu otrzymanej faktury do systemu),
  • przyspieszenie procesu akceptacji faktury (możliwość wcześniejszego odliczenia VAT),
  • informatyzacja procesu otrzymywania faktur (elektroniczna ewidencja otrzymanych faktur, bez papierowych protokołów),
  • wyeliminowanie papierowych faktur (dostęp do elektronicznej wersji faktur w każdej chwili, mniejsze ryzyko zagubienia, łatwe przechowywanie w e-archiwum),
  • ochrona środowiska (minimalizacja zużycia papieru i tonerów).

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Wyślij zapytanie ofertowe na usługi księgowe MDDP Outsourcing