Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Usługi /

System MDDP Flexi Workflow wyróżnia fakt, iż jest systemem specjalnie dostosowanym do potrzeb księgowych. Posiada wszystkie niezbędne pola potrzebne do zaksięgowania faktury zakupu. Jest jednym z niewielu na rynku wyróżniającym się pewnymi wąskimi funkcjonalnościami dotyczącymi branży księgowej. Zaszyte w systemie warunki i kontrolki sprawdzają poprawność danych wg. zasad rachunkowości obowiązujących w polskim prawie. Przytaczając możliwe przykłady kontroli  poprawności danych, system posiada zaszytą kontrolkę, która nie pozwala wprowadzić dwukrotnie tej samej faktury (sprawdzając numer każdego dokumentu) wystawionej przez tego samego kontrahenta, co pozwala uniknąć nieścisłości w księgach. Podobnej kontroli poddana została większość pól, jakie występują w systemie.

Moduł księgowania w systemie Flexi WorkflowWiadomo, że podczas wystawiania faktur zdarzają się podatnikom błędy, nasz system potrafi dopilnować czy daty na dokumencie księgowym są poprawne, np. czy aby data wpływu nie była wcześniejsza, niż data wystawienia faktury i pozostałe zależności pomiędzy datami. Eksperci MDDP Outsourcing tworząc system Elektronicznego Obiegu Dokumentów położyli nacisk na jego zgodność z zasadami rachunkowości oraz automatyzację procesów i ich maksymalne uproszczenie np. dla transakcji powtarzalnych o tym samym charakterze stworzono tzw. klasy transakcji oraz wiele schematów księgowania faktur cyklicznych, co pomaga zoptymalizować organizację pracy, dzieląc zadania między pracowników o różnym poziomie wiedzy. Dostępna jest lista 40 podstawowych klas transakcji, dla przykładu klasy transakcji przygotowane dla faktur za usługi występujące cyklicznie takie jak najem pow. biurowej, usł. telekomunikacyjne czy usł. sprzątania faktury wpływające w każdym kolejnym miesiącu przyporządkowywane są do odpowiedniej klasy i ich księgowania mogą być dodatkowo weryfikowane przez odpowiednią osobę w procesie. Księgowanie następuje automatycznie po wybraniu przez użytkowników klasy transakcji odpowiadającej fakturze.


Dodatkową zaletą systemu Flexi Workflow jest możliwość integracji z systemami księgowym. Pozwala ona na transfer danych bezpośrednio do systemu finanowo-księgowego, dzięki temu nie trzeba ich wprowadzać po raz drugi (eliminacja double work). Można wyróżnić integrację pełną – systemy łączą się pomiędzy sobą online i dane transferują się automatycznie. Jak również można częściowo połączyć systemy, np. poprzez export danych z jednego systemu i import do drugiego w ustalonym odstępie czasu. Dzięki zastosowaniu integracji można mieć bazę danych np. kontrahentów tylko w jednym miejscu, tak samo jak plan kont czy inne dane.


Elektroniczny Obieg Dokumentów
pomaga efektywnie zarządzać kosztami do czego potrzebne jest otrzymywanie rzetelnej i bieżącej informacji, którą to jest w stanie dostarczyć Flexi MDDP. System ułatwia analizowanie kosztów wg. miejsc ich powstawania lub innych obiektów, które w systemie Flexi Workflow są nazywane klasyfikatorami. Klasyfikatory mogą reprezentować produkty, budynki (lub piętra w nich), działy czy regiony kraju. Można zaimportować je w wygodny sposób do systemy z Excela. Funkcjonalna tabela pomaga wygodnie przypisywać i dzielić te koszty wielowymiarowo. Wg. każdej danej wprowadzonej do systemu można sortować, filtrować, zrzucać dane do Excela, co ułatwia ich późniejszą analizę, tworzenie raportów czy zestawień.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Wyślij zapytanie ofertowe na usługi księgowe MDDP Outsourcing