Blog

VAT od wydatków na samochód

14.07.2016
auto

Samochód może być przydatny w niemal każdym rodzaju prowadzonego biznesu. Wykorzystując auto (częściowo lub w pełni) do działalności gosporadczej przysługuje nam prawo do odliczenia podatku VAT od poniesionych na ten cel kosztów. Warto jednak wcześniej zapoznać się jakie wymogi musi spełniać nasz pojazd, a także które z poczynionych wydatków są objęte przez właściwe zapisy ustawy.

W artykule “VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi” zapisy tej ustawy przybliża ekspert MDDP Outsourcing – Joanna Dubicka.