Blog

Ważne terminy w lutym

12.02.2021
Kto wypełnia PIT-11

Już prawie połowa miesiąca za nami, w najbliższych dniach zatem wybrane podmioty będą zobowiązane do złożenia stosownych deklaracji. Jako przedsiębiorcy musimy o nich pamiętać.

Zobowiązania w najbliższych dniach

Poniżej prezentujemy krótkie przypomnienie najważniejszych terminów w lutym:

  • 15.02.2021 Deklaracja podatku od środków transportowych

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportu na dany rok dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych.

  • 28.02.2021 IFT-1R

Przekazanie urzędowi skarbowemu oraz osobie objętej obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu w 2020 roku.

  • 28.02.2021 PIT11

Przekazanie podatnikowi informacji o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2020 roku.

Autor: Michał Stanioszczyk, Senior Manager w dziale Księgowości w MDDP Outsourcing w Warszawie