Wydłużenie terminów na sprawozdania finansowe oraz CIT za 2021 r.
Blog

Wydłużenie terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych oraz zeznań podatkowych CIT za 2021 r.

01.02.2022
Polski Ład 2.0. Zamiana ryczałtu na skalę

W dniu 31.01 na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat, informujący o wydłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r., a także zeznań podatkowych CIT za 2021 rok.

Sporządzenie sprawozdań finansowych

Jak w komunikacie podkreśliło Ministerstwo, konsultacje nad projektem rozporządzenia dotyczącego wydłużenia terminów sprawozdawczych, jest odpowiedzią na postulaty jakie zgłaszali księgowi oraz przedsiębiorcy. Konsultacje zgodnie z zapowiedziami mają potrwać do 9 lutego br..

Wydłużenie przypadających w 2022 r. terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych będzie dotyczyć:

  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące,
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc,
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Zeznania podatkowe CIT

Wydłużenie terminu dla składania zeznań podatkowych w CIT za 2021 r. będzie dotyczyć wszystkich podatników. Termin zostanie wydłużony o 3 miesiące na:

  • złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
  • wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/dluzsze-terminy-sprawozdawcze-za-2021-rok-i-na-zlozenie-zeznan-cit-za-2021-rok