Blog

Wydłużony termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych

17.04.2018

Termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych został wydłużony.

W dniu 15 marca 2018 roku, zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji cen transferowych (Dz.U. 2018 poz. 555).
Rozporządzenie ma zastosowanie do terminów upływających w 2018 oraz w 2019 roku i odzwierciedla oczekiwania podatników dotyczące zmiany poprzednio obowiązującego, napiętego terminu trzech miesięcy.

Zgodnie z rozporządzeniem, termin na spełnienie obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych upłynie w ostatnim dniu dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. To oznacza, że dla podatników dla których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin ten upłynie 30 września.

Powyższe obowiązki to:

  • sporządzenie dokumentacji cen transferowych,
  • złożenie urzędowi skarbowemu oświadczenia o posiadaniu dokumentacji,
  • dołączenie do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania o cenach transferowych (CIT-TP)

Mimo wydłużenia terminu podatnicy nie powinni odkładać sporządzenie dokumentacji na ostatnią chwilę, ponieważ może to być zadanie żmudne i czasochłonne.

Ministerstwo pracuje również nad zmianami w ustawie o CIT z zamiarem uproszczenia i zredukowania obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych. Jest prawdopodobne że zmiany wejdą w życie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 roku.

Anna Drzyzga
MDDP Outsourcing Katowice