Wyższe grzywny za uchybienia skarbowe w 2022 roku.
Blog

Wyższe grzywny za uchybienia skarbowe w 2022 roku

31.01.2022
Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej

Maksymalna wysokość grzywny za uchybienia skarbowe w 2022 roku wynosi 28 895 040 zł, to dokładnie 2 016 000 zł więcej niż w 2021 roku. Wpływ na wzrost wysokości kar ma podniesienie minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku o 7,5 punktu procentowego – czyli do kwoty 3 010 zł.

Kiedy wykroczenie skarbowe przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem?

Należy nadmienić, iż popełnianie wykroczeń skarbowych jak i przestępstw jest karane. Zgodnie z zapisami Kodeksu karnego Art. 53 §3 Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Art. 53 §2 definiuje natomiast przestępstwo skarbowe jako czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Można więc powiedzieć, że kwotą graniczną w 2022 roku miedzy wykroczeniem skarbowym, a przestępstwem jest 15 050 zł.

Jak wyglądają kary za uchybienia skarbowe w 2022 roku?

Wykroczenie skarbowe karane jest grzywną określoną kwotowo. W tym przypadku Sąd może ukarać podatnika (płatnika) grzywną w granicach od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przekłada się to na kwoty od 301 zł do 60 200 zł. Należy pamiętać jednak, że większość spraw rozstrzygana jest w ramach postępowań mandatowych.

Stawki dzienne w przypadku grzywny za przestępstwo skarbowe wynoszą od 100,33 zł do 40 132 zł. Należy tu jednak dodać, że to Sąd orzeka wysokość stawki dziennej oraz jej liczbę. Minimalna liczba stawek to 10, maksymalna zaś wynosi 720. Nie każde przestępstwo karane jest najwyższa liczbą stawek dziennych – np.: za niewydanie kupującemu paragonu fiskalnego Sąd może orzec co najwyżej 180 stawek dziennych. 

Jak uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej?

Odpowiedzialności karnej skarbowej pozwala uniknąć odpowiednio wcześniej złożony tzw. czynny żal. „Czynny żal” to zachowanie sprawcy, które polega na dobrowolnym zaprzestaniu dokonywania przestępstwa lub zapobiegnięciu skutkowi jaki mógł się dokonać w wyniku przeprowadzonego czynu – dokładną definicje obrazuje Art. 16 §1 i 2 Kodeksu karnego skarbowego. „Czynny żal” składa sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, która je popełnił – zawiadomienie składane jest urzędowi skarbowemu lub celno-skarbowemu. Poniżej tabela obrazująca wymiary kar za wykroczenia skarbowe w 2022 roku:

stawki kar za uchybienia i przestepstwa skarbowe w 2022 roku

Autor: Michał Figat, Młodszy Księgowy w warszawskim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing.