Blog

Zagraniczne przedsiębiorstwa w stolicy – jakie wyzwania stwarzają dla biura rachunkowego w Warszawie?

28.06.2019
zagraniczne-przedsiebiorstwa-w-stolicy-jakie-wyzwania-stwarzaja-dla-biura-rachunkowego-w-warszawie.

Liczba przedsiębiorstw z zagranicznym kapitałem, które postanowiły ulokować swoje siedziby w Warszawie, z roku na rok rośnie.

Jak wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w samym 2018 r. odnotowano na terenie całej Polski wzrost o 3656 spółki, a 44,7% z nich ma swoje siedziby w woj. mazowieckim. Świadczy to o wyjątkowej atrakcyjności inwestycyjnej tego regionu kraju i znaczeniu ekonomicznym samej stolicy. Sytuacja ta stwarza niewątpliwie szereg wyzwań dla biur rachunkowych obsługujących przedsiębiorstwa zagraniczne.

Usługi księgowe dla firm w Warszawie – wyzwania przy obsłudze zagranicznych przedsiębiorstw

Jak wynika z danych Polska The Times, w 2018 r. przedsiębiorstwa z zagranicznym kapitałem funkcjonujące w stolicy posiadają inwestorów z aż 27 różnych państw. Biegła znajomość języka angielskiego wśród pracowników biura rachunkowego w Warszawie jest podstawą do podjęcia współpracy z takimi firmami, choć niejednokrotnie pojawia się potrzeba znajomości innych języków (niemiecki, francuski, ukraiński, rosyjski).

Równie ważna jest znajomość regulacji prawnych związanych z zawodem księgowego obowiązujących w macierzystym kraju spółki. Przykładowo na Litwie zawód ten nie jest w żaden sposób prawnie obwarowany, natomiast już w Niemczech pojawia się wiele obostrzeń. Może mieć to znaczenie przy podejmowaniu współpracy z zagranicznymi oddziałami firmy. Mając na uwadze te odmienności, warto, aby biuro świadczące usługę outsourcingu kadr i płac oraz księgowości w Warszawie, zatrudniało specjalistów, którzy pozytywnie zdali egzamin według standardów edukacyjnych Międzynarodowej Federacji Księgowych.

Usługi księgowe dla firm w Warszawie powinny obejmować wszelkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim pomoc przy zarejestrowaniu spółki, dostosowanie systemu rachunkowości do wymagań polskiego ustawodawcy, a także przygotowanie stosownych rozliczeń podatkowych.

Wyzwaniem jest także zmieniające się podejście do zawodu księgowego. Przedsiębiorcy oczekują nie tylko rzetelnej i na bieżąco aktualizowanej wiedzy z zakresu kadr, płac i prawa podatkowego czy gospodarczego, ale również elastyczności, profesjonalnego doradztwa i wysokiej etyki zawodowej wszystkich pracowników biura rachunkowego w Warszawie.